Vertex; niet vergunt bouwen registreren

In Rotterdam ([Architect aan Zet | Rotterdam.nl) hebben we situaties waarbij vergunningsvrij bouwen momenteel erg hot is. Hoe registreren de andere gemeentes deze objecten in Vertex? Er zijn wel veel technische mogelijkheden.

Daarbij geeft het praktijkhandboek het volgende aan;

‘’ Volledig vergunningvrij

Op het moment dat bekend is dat vergunningvrij gebouwd of verbouwd gaat worden, wordt er nog niets geregistreerd in de BAG. De vaststelling dat een activiteit volledig vergunningvrij is, mag dus niet gebruikt worden als brondocument voor het opvoeren/wijzigen van de objecten.

Bouw:

Zolang een object nog in aanbouw is, is er nog geen sprake van een BAG-object. Pas als de bouw van een object, dat voldoet aan de criteria van de BAG is voltooid, is er sprake van een BAG-object en dient het object te worden opgevoerd in de BAG. Brondocument voor het opvoeren van een vergunningvrij object achteraf is een ambtelijke verklaring. Aangezien al bekend is dat het om vergunningvrije bouw gaat wordt er geen document van constatering gebruikt.’’

Echter hebben wij wel de verplichting om een huisnummerbesluit te maken. Deze registreren wij dan normaal gesproken in de BAG tegelijkertijd met de vergunning.

Hoe gaan andere gemeentes hiermee om?

Dit geoforum is vooral bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen van gebruikers (afnemers) van geo-informatie. Ik verwacht niet dat je hier veel reacties op je vraag zult ontvangen.

Ervaringen van bronhouders kunnen worden uitgewisseld via het GGB-forum:

1 like