Visie op BGT doorontwikkeling

De SVB-BGT heeft een aantal sessies gehouden met betrekking tot de doorontwikkeling van de BGT. Daar zou een visie uit voortkomen. Op onderstaande link zijn het verslag en een samenvatting te vinden. Ik was benieuwd of jullie dit nog meegekregen hadden en of daar eventueel meningen/suggesties/commentaar bij zijn die gedeeld of bediscussieerd kunnen worden?

https://www.svb-bgt.nl/definitieve-versie-svb-bgt-visie/

ps. Voor de goede orde, ik ben er zelf niet bij betrokken en heb er verder ook geen aandeel in gehad, en hoewel ik altijd en overal een mening over heb, ben ik meer benieuwd naar de meningen of indrukken vanuit het werkveld. Vandaar de vraag.