Vraag over dekking NWB Wegen - Alternatieven?

Ik heb een vraag betreft de dekking van de NWB wegen. Ik ben student en ik heb als doel een goed functionerende geocoder te maken in ArcGIS Pro, hier leek de NWB mij de meest geschikte gratis databron voor. Het doel is om intersecties van straten te geocoden. Ik loop hierbij tegen limitaties van de data aan, zo lijken er wel veel wegvlakken te ontbreken die op google maps wel duidelijk zichtbaar zijn. Ik heb hieronder twee screenshots toegevoegd van een straatbeeld nabij Korte Striep, Sint Anthonis. Hier is duidelijk te zien dat de NWB niet zo dekkend is als de google data. Aangezien de geocoder sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de referentiedata en ik graag betere resultaten zou willen krijgen, vroeg ik me af of één van jullie tips voor mij had om dit te kunnen verbeteren.

  1. Is de NWB de beste gratis dataset qua dekking van wegen? Indien iemand een beter alternatief heeft hoor ik dit graag.

  2. Daarnaast vroeg ik mij af of er wellicht een andere versie van de NWB beschikbaar is met een significant betere dekking.

Ter info over de versie die ik gebruik: Ik heb het NWB gedownload van https://www.arcgis.com/home/item.html?id=20f5c1a7260a48b7864674c1390886e1. Deze versie is afkomstig van 5 mei 2021. De meest recente versie van de NWB afkomstig van PDOK werkte voor mij niet goed omdat de attribute table van de wegen niet bleek te kloppen, zo waren er wegvlakken in Friesland die volgens de tabel aan Gemeente Venlo toebehoorden. Daarom heb ik de NWB van Esri genomen. Deze dataset is volgens Esri geoptimaliseerd voor Arc gebruikers.

Bij voorbaat dank als iemand mij hiermee verder zou kunnen helpen!

Hallo @NielsT .

Dat klinkt als een leuke studieopdracht! Een alternatief voor het NWB is TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)). Dit is een landsdekkende topografische dataset waarvan wegen een belangrijk onderdeel zijn. Meer informatie en de download is te vinden via TOPNL - Kadaster.nl zakelijk

Als ik kijk naar de data in TOP10NL zie ik het volgende wegenpatroon:

Vergeleken met het NWB heeft TOP10NL net iets meer dekking in het gebied, al moet ik wel zeggen dat er iets mis is gegaan bij het inladen van het NWB in je voorbeeld. De correcte versie van de NWB is een aaneengesloten netwerk.

Overigens is de TOP10NL ook via Esri te verkrijgen: https://kadata.maps.arcgis.com/home/item.html?id=8616a37c026f4dcdb81761ee9ca85800

Hopelijk kan je iets met dit alternatief. Misschien kan je beide bronnen gebruiken voor je geocoder, of juist een vergelijking tussen geocoders op basis van de afzonderlijke bronnen.

Ik ben benieuwd hoe het verder verloopt!

Met vriendelijke groet,
Alex de Jonge
Beheer BRT

1 like

Leuke opdracht inderdaad. Het item waar je naar verwijst, betreft niet actualiteit 5 mei 2021 maar november 2022. De 5 mei datum gaat alleen over wanneer dat item (de pagina met beschrijving) voor het laatst een wijziging heeft ondergaan. De data zelf actualiseren we vaker, gelijk met de webservices die er voor NWB wegvakken en hectopunten zijn.

Als je de data download, heb je al de actuele set van het NWB te pakken. Echter is het NWB dan blijkbaar nog niet zo compleet (als je wilt). Het kan nooit kwaad daar melding van te maken, bij in dit geval bronhouder Rijkwaterstaat.

Wij (Esri) gebruiken zelf ook het NWB, als aanvulling op BAG en BRT, als bron voor geocoding-functies die we realiseren.

Kleine correctie: Als jullie de webservices gebruiken is loopt jullie data een paar maanden achter, alleen de download op de website van RWS is maximaal een maand oud:

Daarnaast is het Nationaal Wegenbestand ook hier te bekijken:

zie https://www.nationaalwegenbestand.nl/

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.