Wat is het URL format om geojson bestemmingsplannen te downloaden binnen de omgevingswet?

Wij gebruiken nu dit URL formaat om plannen te downloaden van ruimtelijkeplannen.nl
https://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers/services?request=GetFeature&service=WFS&typeName=Enkelbestemming&version=2.0.0&bbox=153137,479449,153264,479716

Wat is nu de juiste manier om deze URL aan te roepen via de omgevingswet?

ik heb bijvoorbeeld deze URL:
https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen/_zoek?pageSize=20&regelStatus=geldend,in%20ontwikkeling&expand=bbox

Maar hier zit geen polygoon data in (alleen een bbox). Wel een link naar de GML, maar ik wil graag de polygoon data downloaden voor alle bestemmingsplannen binnen een bbox, zoals mijn huidige URL doet.

Hoe kan ik dit doen? Ik hoop niet dat ik per aanvraag dan alle bestemmingsplannen apart moet gaan ophalen…

ik heb een python-script geschreven om via de API bestemmingsplannen te downloaden op basis van de gemeentecode en status (vigerend, etc).
vervolgens laat ik python het GML bestand inlezen, de geometrie eruit halen als WKT (Well-known text) en uiteindelijk opslaan als geopackage.

Ik weet niet of het slimmer kan, maar dit werkt ‘goed genoeg’ :slight_smile:

Dank je Thomas, Begrijp ik goed dat je dus wel meerdere ‘aanvragen’ doet? een voor de url hierboven, en een aparte voor de GML aanvraag?

in mijn geval kan een bbox prima overlappen met 4-5 bestemmingsplannen, dus dat zou betekenen dat ik 6 aanvragen moet doen. Het kan, maar niet echt ideaal.

Ja. Eerst heb ik een ‘lijst’ met de gemeentecode en plan_status:

gemeente_code = ['0394', '0393']
plan_status= ['vastgesteld','onherroepelijk', 'vigerend']

Daarna een loop met get-request in een f-string om de variabelen in te vullen:

href = f'https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen?beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid.code={gemeente_code}&beschikbaarOp={today}T08:59:04Z&status={status}&page={jj}

die page{jj} moet beter kunnen. De API voorziet in paging of iets dergelijks dat je het script mee kan geven of er nog een volgende pagina is. Ik doe dat gewoon met een tellertje: jj = jj + 1. Komt er vanzelf een foutmelding als ie op de laatste pagina is. Dat is dan de trigger om verder te gaan in het script :slight_smile:

Uiteindelijk wordt elk .gml bestand dat aan de voorwaarde voldoet, lokaal opgeslagen.

Wat probeer je precies op te halen? Je hebt het over bestemmingsplannen, maar je eerste URL kijkt naar enkelbestemmingen.

Plannen met geometrie ophalen die raken met een “bbox” zoekgeometrie via de IHR API kan met het volgende request:

curl --location 'https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen/_zoek?expand=geometrie' \
--header 'x-api-key: <....>' \
--header 'Content-Crs: epsg:28992' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "_geo": {
  "intersects": {
   "type": "Polygon",
   "coordinates": [[
    [153137, 479449],
    [153137, 479716],
    [153264, 479716],
    [153264, 479449],
    [153137, 479449]
   ]
   ]
  }
 }
}'

Mocht je de geometrieën van bestemmingsvlakken willen opvragen kan dat met een vergelijkbaar request op /plannen/{planId}/bestemmingsvlakken/_zoek. Daarvoor zal je wel eerst een planId moeten opvragen via bijvoorbeeld bovenstaand request.

Is deze url ook werkbaar om met de RD-coordinaten van een gebouw te zoeken binnen welk bestemmingsplan betreffend gebouw valt? Ofwel: is het mogelijk om te achterhalen voor welke reeks coördinaten ruimtelijke plannen/ maximale hoogteregels gelden?

Een gebouw zal typisch binnen meerdere bestemmingsplannen vallen. De juiste selecteren valt geautomatiseerd niet mee (zie de keuzehulp binnen ruimtelijkeplannen.nl).

Hou er verder rekening mee dat maximale hoogteregels niet in de data hoeven opgenomen te zijn, maar dat deze ook in tekst in de bestemmingsplanvoorschriften opgenomen kunnen zijn.

Bedankt voor je reactie marco_duiker. De maximale bouwhoogtes heb ik gekoppeld aan de dossiernummers beschikbaar als dataset, mogelijk dus niet volledig zoals je aangaf. Als de coördinaten van een gebouw (bag) bekend zijn, zou je zeggen dat je bij het aanroepen van de coördinaten in ruimtelijke plannen de vigerende bestemmingsplannen (met dossiernummers) zou kunnen achterhalen. Of verwacht je dat dit niet succesvol zal zijn?

Het bepalen welk bestemmingsplan vigerend is, is zo’n beetje de heilige graal van de Wro. Ik verwacht dus geen succes,

denk erom dat de GML uit allerlei lagen bestaat:
image

De planstatus en datum staan in de laag: Bestemmingsplangebied.
image
(denk erom dat “vigerende plannen” niet alleen vastgesteld hoeft te zijn. Maar onherroepelijk kan ook ‘vigerend’ zijn. Wellicht weet @marco_duiker alle voorkomende statussen en of die dan Vigerend (kunnen) zijn of niet)
datum is (als ik me goed herinner) de publicatiedatum van het plan. Uit dit of een ander topic blijkt weer dat er al een wijziging op het plan doorgevoerd kan zijn vóórdat dit plan is gepubliceerd. Dusja, in theorie zegt de datum niet zoveel (recenter hoeft niet vigerender te zijn) en loopt het kris-kras door elkaar. In praktijk kan je er voor kiezen dat als notitie erbij te zetten en mocht het in je gebied voorkomen, daar handmatig actie op te ondernemen. Ik mag hopen dat de bulk wel in chronologische volgorde worden gepubliceerd.

maatvoering
Dan kom je in de GML-laag maatvoering. Hierin staat óók van alles kris-kras door elkaar in de kolom naam.
Je bent op zoek naar: maximale bouwhoogte (m) met een waarde.
Wat ik ook tegen kom is: maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%) met de waarde: 13, 25. Waarin je dus moet ‘raden’ dat 13 in meters is uitgedrukt en 25 in procenten.
of maximale goot- en bouwhoogte (m). Gelukkig allebei in meters, maar waarin niet is gezegd dat een plan dat door een ander planbureau (in dezelfde gemeente) is gemaakt, deze zelfde volgorde aanhoud. Maar bijvoorbeeld kiest voor maximale bouw- en goothoogte (m). Of kan iemand met (meer) domeinkennis aangeven dat dit wel gestandaardiseerd is?

** moonshot project**
Wat je te doen staat is een multi-trapsrakket bouwen. Oftwel:

succes!

Dag Thomas,
In een andere melding heb ik (jou) al gewezen op de RO-standaarden en het feit dat je voor IMRO2008 en IMRO2012 met de dossierstatus rekening moet houden, de dossierstatus geeft de juridische werking aan. Verder geeft de RP-opvragenV3 API slechts een deel van de werkelijkheid. Deze moet je namelijk combineren met de omgevingsdocumenten, zie ook Home - Ontwikkelaarsportaal

Dit is allemaal wel netjes gestandaardiseerd. Staat uitgelegd in de praktijkrichtlijn bestemmingsplannen dan wel SVBP. Beide onderdeel van de IMRO2012 standaarden zoals te vinden bij Geonovum.

Aan uitspraken welk plan vigerend zou kunnen zijn waag ik mij niet. Ik verwijs nogmaals naar de systematiek van de keuzehulp. Daar wordt niet voor niets gesuggereerd welk plan vigerend is.