Wat wordt er uiteindelijk gedaan met een melding?

Ik heb in November 2017 een 4 meldingen aangemaakt via ‘verbeterdekaart’.
Eind december heb ik van alle meldingen een automatisch gegenereerd bericht ontvangen dat de status van de melding is ‘afgerond’. Nieuwe status: ‘Goedgekeurd, ingepland door bronhouder Toelichting: verwerkt in BGT’.
Er is feitelijk nog niets verwerkt of aangepast. Wie doet wat en in wat voor termijn?
Ik heb dus geen vraag over het gebruik van PDOK, maar over het aanleveren van data ter verbetering van de kaart.
Zie hier 1 van de meldingen: Verbeter de Kaart

@JWSjoukema kun jij hier op reageren? bedankt!

@Jeroen_PDOK Dank voor de attendering!
@jrsnijders Bedankt voor de vraag!

Het volgende filmpje laat het terugmeldproces van de BGT, BRT en BAG zien:

Wanneer een BGT melding wordt ingeschoten via Verbeter de Kaart dan wordt deze zo snel mogelijk naar de bronhouder gestuurd. Dit gebeurt via een centraal systeem (mutatiemeldsysteem) waar BGT bronhouders kunnen inloggen en de terugmeldingen kunnen beheren.

Een bronhouder is dan wettelijk verplicht om binnen vijf werkdagen te reageren en aan te geven of hij/zij de melding goedkeurt (‘goedgekeurd, ingepland door bronhouder’), afwijst (‘afgewezen’) of verder moet onderzoeken (‘in onderzoek’). Om de juiste situatie vervolgens in de BGT te registreren, zal de bronhouder de juiste situatie moeten inmeten. Hier kan enige tijd overheen gaan. De termijnen hiervoor zijn dan ook minder duidelijk, maar afhankelijk van de actualiteitseisen van de objecten. Dit is 6 maanden voor de BGT objecttype’s ‘panden’ en ‘wegen’, 18 maanden voor overige BGT objecten. Uiteraard is het niet de bedoeling dat wanneer de actualiteitseis al overschreden is, dat een bronhouder bij een terugmelding opnieuw 18 maanden doet over het correct inwinnen van dit object. In de melding die jij aanhaalt (10 november 2017) mag het tot april 2018 duren totdat deze verwerkt is.

Wanneer een bronhouder een melding de status ‘afgerond’ geeft, dan betekent dit dat de bronhouder de registratie heeft aangepast in de landelijke voorziening van de BGT. De juiste situatie zal dan - normaliter - een dag later ook in PDOK getoond worden.

Meer informatie kan je ook vinden in de ‘veelgestelde vragen’ op www.verbeterdekaart.nl

1 like

Wat het wel ingewikkelder maakt: de terugmelding komt altijd bij de gemeente terecht. Als het zo is dat de melding binnen het bronhoudersgebied van een andere bronhouder - bijvoorbeeld de provincie - valt, moet deze doorgezet worden. Daar kan soms ook best wel veel tijd overheen gaan, is mijn ervaring. Zou dat niet anders kunnen?

Dat is inderdaad helaas niet optimaal. We zijn concreet bezig om te kijken of we bij een nieuwe BGT terugmelding een service van PDOK of de landelijke voorziening BGT kunnen benaderen om te kijken welke bronhouder bij een object hoort. Terugmeldingen op een provinciale weg zullen dan automatisch aan de juiste provincie gekoppeld worden.

Uiteraard zal het nooit helemaal perfect zijn: het blijft dus wel mogelijk om de terugmeldingen aan een andere bronhouder te koppelen, maar beter wordt het zeker.

@FrieseWoudloper deze verandering is vanaf gisteravond live gegaan! Vanaf nu kijken we eerst naar het object in de landelijke voorziening BGT om te bepalen naar welke bronhouder de melding moet gaan.

3 likes

Dat is een grote verbetering. Het zal de doorlooptijd voor het verwerken van terugmeldingen voor de provincie bekorten. Dank!

2 likes