Webservice ruimtelijke plannen bestemmingsplannen

Hey allemaal,

Met enige regelmaat krijg ik de vraag om alle bestemmingsplannen met als thema natuur te downloaden, of alle bestemmingsplannen van één bepaald gebied.

Het is natuurlijk heel gemakkelijk om een selectie te maken op bepaalde attributen uit de service. Hiervoor moet je echter wel weten wat de relatie is tussen de verschillende feature types (zoals ‘Enkelbestemming’, ‘Functieaanduiding’, ‘Plangebied’).

Heeft iemand ooit een ER-model gemaakt van deze webservice (ofwel een model van alle relaties tussen de verschillende tabellen). Of heeft misschien iemand een overzicht van hoe de verschillende feature types refereren aan de verschillende bestemmingsplannen?

Alvast bedankt.

Groetjes,
Claire

1 like

Dag Claire,

Kun je aangeven welke services je bedoelt? Er zijn namelijk de WMS- en WFS-services van Ruimtelijkeplannen.nl, herkenbaar aan ruimtelijkeplannen.nl in de url, de WMS-service en atomfeed download van PDOK en tot slot de (nieuwe) API’s vanuit het DSO. Voor de volledigheid wijs ik er op dat de services van RPnl enkele maanden na in werking treden Omgevingswet uit gaan en niet meer gebruikt kunnen worden. Vanaf dat moment kun je alleen de DSO-API’s gebruiken (API-register - Ontwikkelaarsportaal). Hierbij kun je dan ook gelijk de API’s van de ruimtelijke plannen en van de omgevingsplannen gebruiken. Vanaf ingangsdatum OW (01-01-2023) krijg je namelijk met 2 informatiebronnen te maken, namelijk de Wro-plannen (oude wetgeving) en OW-plannen (omgevingsplannen, nieuwe wetgeving) eventueel in combinatie met de ‘DSO-pons’. De services van PDOK voor de ruimtelijke plannen blijven weliswaar bestaan maar deze datasets worden slechts 1x per maand ge-update en bevatten geen informatie over omgevingsplannen en eventuele ponsgebieden. Met ponsgebieden kan een bevoegd gezag aangeven waar ruimtelijke plannen (= tijdelijk deel omgevingsplannen, oude stijl) niet meer geldig zijn en geheel zijn vervangen door omgevingsplannen (nieuwe stijl), feitelijk welk gedeelte van een bestemmingsplan niet meer geldig is.
Over enkele maanden komt er informatie hoe gebruikers over kunnen stappen van de oude services van RPnl naar de nieuwe services (API’s) van het DSO betreffende de ruimtelijke plannen (oude stijl).

Merijn,

Dank voor je snelle en volledige reactie.

Het gaat mij om de WFS-service. Het is mij niet duidelijk wat de verschillende feature types betekenen en wat de relaties zijn. Ik verwachtte hier eigenlijk een beschrijving van in de metadata of een eventuele bijlage.

Heb jij enig idee of ik hieromtrent nog ergens aanvullende info kan vinden?

Groetjes,
Claire

Hoi Claire,
Het belangrijkste is dat bij iedere feature het planidn vermeld staat, deze is uniek voor ieder gepubliceerd plan. Een exacte beschrijving van de WFS is er niet maar met de diverse documenten van de RO-standaarden (RO Standaarden - Ruimtelijke Ordening | Geonovum) moet je een heel eind kunnen komen. Voor thema natuur kun je achterhalen welke types enkelbestemmingen je wilt filteren, zie hiervoor de SVBP (https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/SVBP/1.3/SVBP2012-v1.3.1.pdf).
Echter je hebt ook te maken met de juridische geldigheid van de plannen, feitelijk of een plan al in werking is of in voorbereiding. Dat is herleidbaar uit de combinatie van planstatus en dossierstatus, ook dit staat in de standaarden uitgelegd. De materie kan behoorlijk complex zijn!
Voor bevragen per gebied/regio moet je eerst obv plangebied achterhalen welke plannen aanwezig zijn, dus welke planidn’s. Daarnaast moet je ook dan weer bepalen of je alle plannen wilt hebben of alleen de geldige. Plannen zijn opgenomen in een dossier. Ieder dossier kan meerdere plannen bevatten. Dat zijn iedere keer dezelfde plannen maar in een andere planfase (planstatus). Daarbij kunnen er ook meerdere identieke planstatussen zijn, bv VG01 en VG02, beide vastgesteld. Soms is VG02 ter vervanging van VG01 maar het kan ook zijn dat agv een gerechtelijke uitspraak beide versies in samenhang met elkaar gepubliceerd zijn en ook tesamen bekeken moeten worden. Ook dit staat in de standaarden uitgelegd.

De API ruimtelijke plannen (DSO) bevat dezelfde gegevens maar is anders georganiseerd. Deze moet ook op een andere wijze ontsloten/bevraagd worden. Deze API is ontwikkeld als overbruggingsfunctie naar het DSO en wordt ondermeer in het nieuwe omgevingsloket gebruikt door de viewer Regels op de Kaart. De API is verder verrijkt met historische plannen (door bronhouders verwijdert) maar bevat ook aanvullende informatie over de juridische status (geldend, in voorbereiding, etc). De API is verder toekomstvast en blijft nig heel lang bestaan, dit in tegenstelling tot de WFS die medio 2023 ophoudt te bestaan.
Kun je hiermee vooruit?
Groeten, Merijn