WFS BRK kadastralekaart geeft timout bij POST vanuit een LINUX server

Het lijkt er op dat we vanuit LINUX servers geen POST requesten meer kunnen sturen naar https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0
Deze geeft continu een timeout.
Het rare is dat het vanuit onze Windows Server omgeving het wel goed gaat.

curl --location --request POST https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0
–header ‘Content-Type: application/xml’
–data-raw '<wfs:GetFeature service=“WFS” version=“1.1.0” outputFormat=“json” . etc…

Als je dit vanuit je browser of vanuit QGIS Desktop doet, gaat het wel goed.

Heeft iemand dit al ervaren???

1 like

Zojuist even geprobeerd op een linux omgeving, maar het volgende commando geeft wel resultaat:

curl --location --request POST https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0 --header 'Content-Type: application/xml' --data-raw '<wfs:GetFeature service="WFS" version="1.1.0" outputFormat="json" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><wfs:Query typeName="perceel"></wfs:Query></wfs:GetFeature>'

Heb je het exacte commando die je uitvoert?

curl --location --request POST 'https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0’ \

–header ‘Content-Type: application/xml’ \

–data-raw '<wfs:GetFeature service=“WFS” version=“1.1.0” outputFormat=“json” xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=“http://www.opengis.net/wfs [http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd”>wfs:Query](http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"<wfs:Query) srsName=“EPSG:28992” typeName=“Perceel”>wfs:PropertyNamebegrenzingPerceel</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameid</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameidentificatieNamespace</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameidentificatieLokaalID</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamebeginGeldigheid</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNametijdstipRegistratie</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamevolgnummer</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamestatusHistorieCode</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamestatusHistorieWaarde</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamekadastraleGemeenteCode</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamekadastraleGemeenteWaarde</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamesectie</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameAKRKadastraleGemeenteCodeCode</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameAKRKadastraleGemeenteCodeWaarde</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamekadastraleGrootteWaarde</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamesoortGrootteCode</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamesoortGrootteWaarde</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummer</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummerRotatie</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummerVerschuivingDeltaX</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummerVerschuivingDeltaY</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummerPlaatscoordinaatX</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNameperceelnummerPlaatscoordinaatY</wfs:PropertyName>wfs:PropertyNamebegrenzingPerceel</wfs:PropertyName><ogc:Filter xmlns:gml=“http://www.opengis.net/gml" xmlns:ogc=”[http://www.opengis.net/ogc”>begrenzingPerceelgml:Polygon](http://www.opengis.net/ogc"begrenzingPerceel<gml:Polygon) srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992">gml:exteriorgml:LinearRinggml:posList190358.364 389238.12 190353.743 389251.457 190343.39 389247.87 190348.044 389234.438 190331.915 389228.85 190330.509 389228.363 190331.178 389226.431 190333.465 389219.831 190361.338 389229.537 190361.22 389229.877 190358.364 389238.12</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></ogc:Filter></wfs:Query></wfs:GetFeature> ’

Zou je het commando als preformatted text in het forum bericht willen zetten. Door de HTML opmaak is de POST body niet meer te lezen.

1 like
curl --location --request POST 'https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0' \

--header 'Content-Type: application/xml' \

--data-raw '<wfs:GetFeature service="WFS" version="1.1.0" outputFormat="json" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"><wfs:Query srsName="EPSG:28992" typeName="Perceel"><wfs:PropertyName>begrenzingPerceel</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>id</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>identificatieNamespace</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>identificatieLokaalID</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>beginGeldigheid</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>tijdstipRegistratie</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>volgnummer</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>statusHistorieCode</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>statusHistorieWaarde</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>kadastraleGemeenteCode</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>kadastraleGemeenteWaarde</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>sectie</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>AKRKadastraleGemeenteCodeCode</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>kadastraleGrootteWaarde</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>soortGrootteCode</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>soortGrootteWaarde</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummer</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummerRotatie</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummerVerschuivingDeltaX</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummerVerschuivingDeltaY</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummerPlaatscoordinaatX</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>perceelnummerPlaatscoordinaatY</wfs:PropertyName><wfs:PropertyName>begrenzingPerceel</wfs:PropertyName><ogc:Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"><Intersects><PropertyName>begrenzingPerceel</PropertyName><gml:Polygon srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList>190358.364 389238.12 190353.743 389251.457 190343.39 389247.87 190348.044 389234.438 190331.915 389228.85 190330.509 389228.363 190331.178 389226.431 190333.465 389219.831 190361.338 389229.537 190361.22 389229.877 190358.364 389238.12</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></Intersects></ogc:Filter></wfs:Query></wfs:GetFeature> '

Werkt bij mij in de terminal (ubuntu 22.04), dit is de response:

{
"type": "FeatureCollection",
"name": "perceel",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "id": "28755791-ca19-414d-b2c5-629e07a48e94", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900109670000", "beginGeldigheid": "2008-08-13T11:41:15.000", "tijdstipRegistratie": "2008-08-13T11:41:15.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 650.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 1096, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190335.524, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389238.35 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190311.283, 389218.482 ], [ 190331.499, 389225.504 ], [ 190330.509, 389228.363 ], [ 190347.081, 389234.105 ], [ 190346.284, 389236.48 ], [ 190347.244, 389236.748 ], [ 190343.271, 389248.213 ], [ 190340.993, 389247.446 ], [ 190326.512, 389242.567 ], [ 190305.366, 389235.513 ], [ 190311.283, 389218.482 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "id": "ab206b77-aee6-487c-a858-a05a13285448", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900013370000", "beginGeldigheid": "2011-06-21T14:07:30.000", "tijdstipRegistratie": "2011-06-21T14:07:30.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 700.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 133, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190348.044, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389221.037 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190313.062, 389213.186 ], [ 190314.356, 389209.75 ], [ 190316.426, 389203.715 ], [ 190381.325, 389226.091 ], [ 190379.198, 389232.294 ], [ 190378.152, 389235.344 ], [ 190371.525, 389233.036 ], [ 190361.353, 389229.493 ], [ 190333.465, 389219.831 ], [ 190333.373, 389220.095 ], [ 190313.062, 389213.186 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "id": "f15d44a4-88b2-4b3b-94cd-033c0ece3ffd", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900072970000", "beginGeldigheid": "2020-07-08T12:10:16.000", "tijdstipRegistratie": "2020-07-08T12:10:16.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 425.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 729, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190351.703, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389232.492 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190330.509, 389228.363 ], [ 190331.499, 389225.504 ], [ 190333.373, 389220.095 ], [ 190333.465, 389219.831 ], [ 190361.353, 389229.493 ], [ 190357.276, 389241.26 ], [ 190353.769, 389251.381 ], [ 190353.743, 389251.457 ], [ 190353.656, 389251.712 ], [ 190343.271, 389248.213 ], [ 190347.244, 389236.748 ], [ 190346.284, 389236.48 ], [ 190347.081, 389234.105 ], [ 190330.509, 389228.363 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "id": "82fd3e15-e2a7-4439-80eb-939b7b77b1de", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900188970000", "beginGeldigheid": "2020-07-08T12:10:16.000", "tijdstipRegistratie": "2020-07-08T12:10:16.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 133.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 1889, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190364.036, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389236.492 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190357.276, 389241.26 ], [ 190361.353, 389229.493 ], [ 190371.525, 389233.036 ], [ 190370.502, 389236.023 ], [ 190367.559, 389244.613 ], [ 190367.513, 389244.747 ], [ 190357.276, 389241.26 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "id": "1bb07ad6-b9a9-4cc6-ada8-54c42a86c2da", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900189070000", "beginGeldigheid": "2020-07-08T12:10:16.000", "tijdstipRegistratie": "2020-07-08T12:10:16.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 127.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 1890, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190360.705, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389247.818 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190357.202, 389252.62 ], [ 190353.769, 389251.381 ], [ 190357.276, 389241.26 ], [ 190367.513, 389244.747 ], [ 190362.556, 389259.218 ], [ 190362.15, 389258.353 ], [ 190359.921, 389253.601 ], [ 190357.202, 389252.62 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "id": "37c78eaa-10e1-4b16-a782-54b9541a12bf", "properties": { "identificatieNamespace": "NL.IMKAD.KadastraalObject", "identificatieLokaalID": "37900158270000", "beginGeldigheid": "2011-06-21T14:07:30.000", "tijdstipRegistratie": "2011-06-21T14:07:30.000", "volgnummer": 0, "statusHistorieCode": "G", "statusHistorieWaarde": "Geldig", "kadastraleGemeenteCode": "1019", "kadastraleGemeenteWaarde": "Venray", "sectie": "M", "AKRKadastraleGemeenteCodeCode": "1128", "AKRKadastraleGemeenteCodeWaarde": "VRY00", "kadastraleGrootteWaarde": 510.0, "soortGrootteCode": "1", "soortGrootteWaarde": "Vastgesteld", "perceelnummer": 1582, "perceelnummerRotatie": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaX": 0.0, "perceelnummerVerschuivingDeltaY": 0.0, "perceelnummerPlaatscoordinaatX": 190356.485, "perceelnummerPlaatscoordinaatY": 389259.022 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 190353.769, 389251.381 ], [ 190357.202, 389252.62 ], [ 190359.921, 389253.601 ], [ 190362.15, 389258.353 ], [ 190362.556, 389259.218 ], [ 190361.549, 389262.157 ], [ 190348.646, 389299.82 ], [ 190338.391, 389296.253 ], [ 190353.656, 389251.712 ], [ 190353.743, 389251.457 ], [ 190353.769, 389251.381 ] ] ] } }
]
}

1 like

Bij mij werkt de request ook onder linux. We hebben gisteren wel een issue gefixed met timeouts op de kadastralekaart WFS. Die had te maken met een Except header, maar wellicht heeft die fix deze timeout ook opgelost.

Het werkt nu inderdaad weer! Jullie fix heeft dus zeker geholpen. We dachten al dat we geblacklist waren of iets dergelijks, maar op een of andere manier heeft Except header wel invloed. Dus bedankt voor de fix, al is het niet helemaal duidelijk wat er nu fout ging?

1 like

Bedankt voor het meekijken/meedenken, Raymond!

2 likes

Ik zie nu dat curl standaard de Expect: 100-continue header meegeeft in de request als de post body groter is dan een x aantal bytes. Door een security update was de afhandeling hiervan niet goed wat in een timeout resulteerde. Dit is nu opgelost.

Is dit hetzelfde als waar ik eerder tegenaan liep?

Nee, dit is een ander issue. Toevallig ook met de Expect: 100-continue header.

1 like

Ik zie sinds kort (vorige week?) zelfde probleem (POST naar WFS BRK blijft hangen).
Aanvankelijk in een (Python) Proxy onder Ubuntu 18.04. Ja oud, maar overige PDOK WFS-en zoals BAG werken ok, al zo’n 8 jaar, uiteraard steeds PDOK URLs aangepast.

Het curl POST commando van @geonovation (zie boven) geprobeerd: werkt ok vanaf Mac OSX CLI of desnoods in een web REST Client als YARC.

Maar in verschillende Linux omgevingen (18.04, 20.04, 22.04) zie ik het request blijven hangen. Met curl -vv bijv:

*  Trying 145.77.103.123...
* TCP_NODELAY set
*  Trying 2001:67c:2f04:f300::123...
* TCP_NODELAY set

of

*  Trying 2001:67c:2f04:f300::123:443...
*  Trying 145.77.103.123:443...

Er wordt IPv6 geprobeerd, ik zie verder geen HTTP Headers, denk dat het al eerder op SSL niveau blijft hangen. Lastig. NB: zijn ‘buitenlandse’ Ubuntu servers Hetzner, Duitsland/Finland.

ALs het succesvol is zie ik wel de 100-Expect Header, misschien wordt deze niet altijd gehonoreerd in oudere clients? De succesvolle log output is:

*  Trying 145.77.103.123...
* TCP_NODELAY set
* Connected to geodata.nationaalgeoregister.nl (145.77.103.123) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
*  CAfile: /etc/ssl/cert.pem
 CApath: none
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
* subject: C=NL; ST=Gelderland; L=Apeldoorn; O=Dienst voor het Kadaster en de openbare registers; CN=geodata.nationaalgeoregister.nl
* start date: Jul 4 10:54:00 2023 GMT
* expire date: Jul 4 10:48:00 2024 GMT
* subjectAltName: host "geodata.nationaalgeoregister.nl" matched cert's "geodata.nationaalgeoregister.nl"
* issuer: C=BM; O=QuoVadis Limited; CN=QuoVadis Global SSL ICA G2
* SSL certificate verify ok.
> POST /kadastralekaart/wfs/v4_0 HTTP/1.1
> Host: geodata.nationaalgeoregister.nl
> User-Agent: curl/7.54.0
> Accept: */*
> Content-Type: application/xml
> Content-Length: 2365
> Expect: 100-continue
> 
< HTTP/1.1 100 Continue
* We are completely uploaded and fine
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 14 Aug 2023 10:30:39 GMT
< Server: Apache/2.4.57 (Unix) OpenSSL/3.0.9
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, HEAD
< Access-Control-Max-Age: 1000
< Access-Control-Allow-Headers: SOAPAction,X-Requested-With,Content-Type,Origin,Authorization,Accept
< Access-Control-Allow-Method: GET,POST,OPTIONS
< Content-Length: 7325
< Content-Type: application/json
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
< Connection: close
< 
{
"type": "FeatureCollection",
"name": "perceel",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" } },
"features": [

etc

Niet veel aan toe te voegen, behalve dan dat het bij ons ook sinds vorige week gebeurd, ook vanaf buitenlandse linux servers (gehost bij Linode in Frankfurt).

Onze curl -vv output:

* Expire in 2 ms for 1 (transfer 0x557e5e5c50f0)
*  Trying 2001:67c:2f04:f300::108:91...
* TCP_NODELAY set
* Expire in 149997 ms for 3 (transfer 0x557e5e5c50f0)
* Expire in 200 ms for 4 (transfer 0x557e5e5c50f0)
*  Trying 145.77.108.91...
* TCP_NODELAY set
* Expire in 149997 ms for 3 (transfer 0x557e5e5c50f0)
* connect to 2001:67c:2f04:f300::108:91 port 443 failed: Connection timed out
* connect to 145.77.108.91 port 443 failed: Connection timed out
* Failed to connect to api.bag.kadaster.nl port 443: Connection timed out
* Closing connection 0

Wij komen bij lange na niet in de buurt van de rate limits, dus ik ga er van uit dat het dat niet is.

Edit: server in Parijs opgestart en daarvandaan ook een time out.

Ik zie het ook vanaf onze Hetzner-servers gebeuren. Zowel bij IPv4 als IPv6. Vorige week donderdag nog niet, maar afgelopen zaterdag wel. Ook met GET-requests en ook met niet-PDOK services van het Kadaster. Het lijkt erop dat dit alle CapGemini-servers van het Kadaster betreft en niet de Azure-servers (service/download/api/app.pdok.nl).

Traceroute:

traceroute to kadatawebservice.kadaster.nl (145.77.103.181), 30 hops max, 60 byte packets
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ae1.3107.edge6.Amsterdam1.level3.net (4.69.162.214) 19.439 ms 17.762 ms 18.606 ms
7 CAPGEMINI-O.edge6.Amsterdam1.Level3.net (212.72.47.66) 15.770 ms 17.781 ms 15.915 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * *^C

Update: mogelijk zegt dit niet alles. Momenteel lijkt er wel verbinding te zijn (zie mijn post hieronder), maar de traceroute output is nog hetzelfde. Met ping/curl kreeg ik geen resultaat, maar nu wel.

Vanaf huis werkt het wel. Ook vanaf Linux (via Docker).

Ik heb meldingen gedaan bij de KCC’s van PDOK en het Kadaster zelf, maar nog geen reactie ontvangen…

1 like

Het lijkt erop dat het nu wel werkt. Ik krijg resultaat met curl:

$ curl -4IL kadatawebservice.kadaster.nl
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://kadatawebservice.kadaster.nl/
Connection: close

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Length: 1233
Content-Type: text/html
Server:
Date: Mon, 14 Aug 2023 13:09:26 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

$ curl -4IL geodata.nationaalgeoregister.nl
HTTP/1.1 200
Date: Mon, 14 Aug 2023 13:10:04 GMT
Server: Apache/2.4.57 (Unix) OpenSSL/3.0.9
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, HEAD
Access-Control-Max-Age: 1000
Access-Control-Allow-Headers: SOAPAction,X-Requested-With,Content-Type,Origin,Authorization,Accept
Last-Modified: Fri, 19 Aug 2022 09:16:22 GMT
Vary: Accept-Encoding
ETag: "d11-5e6948d33390d-gzip"
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html
Connection: close

$ curl -IL kadatawebservice.kadaster.nl
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://kadatawebservice.kadaster.nl/
Connection: close

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Length: 1233
Content-Type: text/html
Server:
Date: Mon, 14 Aug 2023 13:10:46 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

$ curl -IL geodata.nationaalgeoregister.nl
HTTP/1.1 200
Date: Mon, 14 Aug 2023 13:10:51 GMT
Server: Apache/2.4.57 (Unix) OpenSSL/3.0.9
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, HEAD
Access-Control-Max-Age: 1000
Access-Control-Allow-Headers: SOAPAction,X-Requested-With,Content-Type,Origin,Authorization,Accept
Last-Modified: Fri, 19 Aug 2022 09:17:51 GMT
Vary: Accept-Encoding
ETag: "d11-5e694928d7c39-gzip"
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html
Connection: close

Hier nu ook, maar als ik @Just_OSGeo’s bericht goed begrijp werkt het soms wel? We houden het iig nog even actief in de gaten.

Ja werkt hier nu ook, vanuit buitenlandse Ubuntu 18.04 etc servers. Trad ook op bij ‘Kadaster BAG v2 Product APIs’, dat werkt nu ook weer.

Oh dit is een vreemde! Ik was er vanuit gegaan dat jullie toch genoeg hadden gekregen van onderdeel zijn van onze test suite, en onze Hetzner build server hadden gebanned. Heb vanochtend alle integratietests naar api.bag.kadaster.nl uitgecomment zodat we weer konden deployen.

Ben benieuwd waar dit probleem ligt als het niet een bewuste firewall regel is vanuit het systeembeheer dan is er echt iets geks aan de hand.

De afgelopen dagen waren een aantal services van PDOK/Kadaster niet of minder goed bereikbaar.

Meerdere websites in Nederland zijn getroffen door een DDoS aanval
Afgelopen week zijn er meerdere websites in Nederland getroffen door een zogenoemde DDoS-aanval (opzettelijk overvragen van servers om online verkeer te verstoren), zoals ook te lezen was in het landelijke nieuws. Als publieke dienstverlener hebben (cyber)veiligheid en continuïteit altijd onze hoogste prioriteit. Ondanks dat het Kadaster zelf geen doelwit was hebben we besloten preventieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze diensten gecontroleerd en veilig konden blijven draaien.

Tijdelijk beperken van onze online dienstverlening als maatregel
Eén van deze maatregelen was het tijdelijk beperken van de toegankelijkheid van onze online dienstverlening. U heeft hier mogelijk hinder van ondervonden in de afgelopen dagen, ondanks onze inzet om dit te minimaliseren. Gedurende deze periode hebben wij continu gemonitord en contact gehouden met de autoriteiten waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum. Naar aanleiding hiervan hebben wij geconstateerd dat de huidige dreiging voldoende is afgenomen en hebben wij de extra voorzorgsmaatregelen weer ingetrokken.

Dienstverlening is weer operationeel
Onze dienstverlening is weer operationeel. Als het goed is zijn de genoemde foutmeldingen nu niet meer van toepassing.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

4 likes