WFS rijkswaterstaat naar ArcGIS online

Ben zelf niet zo goed in het werken met API’s en WFS etc. Nu probeer ik realtime data van Rijkswaterstaat (hoogte NAP) toe te voegen aan ArcGIS online om later in een dashboard weer te geven. Wanneer ik dit inlaad, staat er in de metadata ‘no data found’. Heb geprobeerd om de URL als WFS toe te voegen in ArcGIS, waarschijnlijk is dit niet goed.
Weet iemand wat ik moet doen om deze data realtime en werkend in te laden?
https://rijkswaterstaat.github.io/wm-ws-dl/?shell#locatiesmetlaatstewaarneming

Je kan in ArcGIS online geen WFS ‘on demand’ inladen, dwz met een bounding box gelijk aan de huidige map view extent. In arcgis is het een soort snapshot die gemaakt wordt van de volledige kaart. Dus bij grote datasets kan je in ArcGIS online geen WFS toevoegen omdat je dan een random max aantal features krijgt die gelijk is aan het limiet van de WFS en/of het limiet in de settings van de WFS laag in ArcGIS online.
Je kan dit wel omzeilen door gebruik te maken van de AGO Assistant. Op deze website dien je de zgn “mode” van een WFS laag te veranderen.

Heb hier een tijd geleden een heel gesprek over gehad met ESRI tot aan het hoofdkantoor in Amerika. ESRI snapt inmiddels dat dit anders moet en is er mee bezig. Er is een tijdelijke workaround die hieronder beschreven is.

 1.  Add the WFS layer to your web map
  
 2.  Save the web map and note the item ID e.g. https://esriuk.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5d9cab2b52c94dc7888d03c240d883a9 
  
 3.  Open AGO Assistant and sign in to either ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise - https://ago-assistant.esri.com/ 
  
 4.  Paste the item ID in the search box and hit Enter. Select, I want to View an Items JSON and click the web map.
  
 5.  Scroll to the Data section on the right hand side, hit the pencil icon and edit "mode" from 0 to 1. Hit save and refresh your web map. You should find data drawing based on your web map extent. Note: Also set the maximum feature count to 9,000.
  

Los van dit verhaal moet je de WFS url op die pagina in arcgis online denk ik als een get capabilities request invoeren, en niet als get features request url.

2 likes