WFS symbologie exporteren naar DXF in aparte layers

Wanneer ik een ‘clip’ van een WFS verbinding exporteer als DXF en deze inlaad in Civil3D krijg ik wel de juiste vlakken en de juiste uitsnede, alleen krijg ik alle vlakken driemaal en alle vlakken staan in dezelfde layer; namelijk ‘o’.

Mijn ‘clip’ heeft categorieën symbologie, bestaande uit een symbool, een waarde en een legenda. De ‘clip’ staat op een juiste coördinaten stelsel en er is een ruimtelijke index gemaakt.
Bij de export opties heb ik symbologie exporteren aangevinkt.

Is het mogelijk om een DXF hiervan te maken, waarin de categorieën elk in een aparte layer staan naar aanleiding van de waarde/legenda. Daarnaast hebben deze vlakken geen oppervlakte (area) in autoCAD, is dit mogelijk om wel te krijgen?

Hm, lastig te zeggen. Als ik een export naar DXF doe vanuit bijvoorbeeld de GWSW dan worden de objecten keurig geëxporteerd met de naam van de QGIS laag als AutoCAD laagnaam. Als je nog een onderverdeling hebt gemaakt dan worden de objecten gekleurd zoals ingesteld. Ik krijg ook geen dubbele objecten.

en:

Kun je een voorbeeld tonen met een schermafdruk bijvoorbeeld?

Als ik het exporteer als DXF krijg ik in AutoCAD het volgende:

Drie hatches op eenzelde plek, zonder oppervlakte en niet in aparte lagen naar hun categorie.
In AutoCAD is het simpel te corrigeren, maar het zou fijn zijn als het in één keer goed is.

Excuus voor dubbel antwoorden, ik mag maar één afbeelding per antwoord plaatsen. Dit zijn de categorieën in QGIS.

Het exporteren naar de categorieën zit heel ver verstopt. In het export-dialoogvenster zie je de Layer die je exporteert. Als je de schuifbalk daaronder opzij trekt, dan zie je een extra kolom met de naam ‘Attribuut uitvoerlaag’:

Daar kun je de veldnaam kiezen (in jouw geval ‘STRUCT_COD’) zodat alle objecten op de afzonderlijke lagen wordt geplaatst.

Het nadeel: de kleuren zijn niet ByLayer en de naam van de laag is de veldwaarde, niet de legendawaarde.

Waarom je meerdere arceringen krijgt weet ik niet. De arceringen zijn hier ook oppervlakteloos.

1 like