Wijziging opslag en beschikbaar stellen AHN

Bericht van de stuurgroep AHN

Met ingang van 2022 wordt de opslag en het beschikbaar stellen van het AHN vernieuwd. Tot nu toe verliep de opslag, download en het beschikbaar stellen via services via het PDOK platform. De stuurgroep AHN heeft besloten dit op een andere manier vorm te geven.

Alleen de meeste recente volledige AHN versie zal in de komende jaren via het PDOK platform ontsloten worden. Op dit moment geldt dat voor het AHN3. Naar verwachting zal het AHN4 halverwege 2022 volledig gevuld zijn. Dan zal het AHN3 op PDOK worden vervangen door het AHN4. Naast de opslag en het beschikbaar stellen via PDOK zijn we bezig met het inrichten van een ander platform voor het aanbieden van services en downloads van het AHN. Binnen dat platform zullen alle bestanden van het AHN1, AHN2, AHN3 en AHN4 beschikbaar komen als service Ć©n als download. Ook willen we daar metadata als vlieglijnen, opnamedata, etc op een makkelijke wijze te kunnen toevoegen,

De services die door PDOK worden gehost worden ontmanteld. De verwijzingen naar de (opengis) services zullen worden aangepast in het Nationaal Georegister zodat de data en de nieuwe services vindbaar blijven. Dit zal begin 2022 al het geval zijn. Indien u in uw GIS pakket of viewer links hebt opgenomen naar de AHN data is het noodzakelijk deze (voordat deze verwijderd worden op PDOK medio 2022) te vervangen door de nieuwe services. Naar verwachting zullen de details hiervan in december gecommuniceerd kunnen worden.
Volg voor informatie over deze nieuwe dienstverlening de website van AHN en het linked-in account van de AHN organisatie.

3 likes

Top dat er metadata zoals de vlieglijnen (hopelijk met inwindatum) worden meegeleverd!

Het oorspronkelijke bericht va PDOK is op zich begrijpelijk verwijderd, maar toont wel aan hoe belangrijk het leveren van volledige informatie is, zowel bij berichtgevingen als bij data.

Dat is zeker belangrijk! Hoewel het AHN1 en AHN2 al wat verouderd zijn, wordt het nog steeds gebruikt en is het dus nog van waarde.
Voor wat betreft de vlieglijnen doen we ons best om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Vooral voor het AHN1 is dat soort informatie niet altijd beschikbaar zoals we dat zouden willen. Als je voor een specifiek deel van het AHN1 of AHN2 informatie zoekt, kun je ook altijd mailen naar info@ahn.nl. Soms kunnen we uit (niet-openbare) projectdocumenten nog wat informatie halen. Maar zoals gezegd, proberen we de informatie die we al verzameld hebben zoveel mogelijk openbaar te ontsluiten op het nieuwe platform.

2 likes

Goed nieuws dat er een verbeterd maar vooral ook uitgebreid(er) platform komt!

Voorziet de nieuwe website ook in het publiceren van de onderliggende kwaliteitsrapportages? Een terugkerend onderwerp op dit forum is de kwaliteitsbeschrijving van de data. Die is inmiddels uitgewerkt op de website, maar het zou helemaal mooi zijn ook de werkelijk gerealiseerde kwaliteit tot onze beschikking te hebben.

De onderliggende kwaliteitsrapportages zijn geen open data. Dat heeft te maken met het feit dat hierin zaken staan die specifiek zijn voor de bedrijfsvoering van de inwinner en die ivm de concurrentiepositie niet gedeeld mogen worden. Dat is contractueel vastgelegd overigens, dat dat geen open data is.
De specificaties van het AHN zijn zodanig dat de bestanden een minimum kwaliteit hebben. Als de bestanden worden goedgekeurd voldoen ze in ieder geval aan die minimum kwaliteit zoals die in de specificaties beschreven zijn. Die specificaties (of besteksvoorwaarden) zijn wel weer openbaar.
De werkelijk gerealiseerde kwaliteit is ook niet altijd bekend, omdat daar ook niet op getoetst wordt. We weten soms wel dat de besteksvoorwaarden voor het hele projectgebied ruim gehaald worden, maar dan weten we niet hoeveel lokale variaties er zijn.

3 likes

Dank voor de toelichting. De bestekvoorwaarden voor inwinning en controle had ik via TenderNed gevonden, het bestaan van een geheimhoudingsclausule had ik helaas al vermoed. Had vooral de hoop de getallen rond de zadeldakcontrole (etc.) te vinden, als indicatoren van de (kwaliteit van) de uitlijning tussen de verschillende flightlines.

Is er al meer bekend over de beschikbaarheid van AHN 4 via PDOK? Zowel downloads als services?

1 like

Hoi Anton,

We hebben in 2022 met de opdrachtgever overleg gehad over de inrichting en eind van afgelopen jaar de opdracht gekregen om de meeste recente AHN via PDOK beschikbaar te gaan stellen. Het betreft zowel downloads als services. We gaan nu in overleg met de opdrachtgever over wanneer we de data ontvangen en en vervolgens kunnen we de implementatie gaan plannen. Zodra hier meer duidelijk over is komen we hier op terug!

Thnx! Afwachten dus :slight_smile:

Ik wil hier toch even een kleine kritische noot bij willen plaatsen. Het AHN is een waanzinnig belangrijke dataset voor heel veel processen, het beoordelen van onze dijken drijft (sorry) bijvoorbeeld zoā€™n beetje op het AHN. Ik hoop dan ook dat er wat beter gekeken gaat worden naar de communicatie rondom het AHN. In de openingspost staat bijvoorbeeld de verwachting dat het AHN halverwege 2022 compleet zou zijn (eerder werd begin 2022 gecommuniceerd). Uiteindelijk werd dat vlak voor kerst zonder officiĆ«le communicatie. Ik heb er heel sterk behoefte aan om beter, en tijdig, geĆÆnformeerd te worden.

Overigens is dit, lijkt mij, niet PDOK aan te rekenen.

Je hebt helemaal gelijk. We zijn momenteel bezig om de website op een zodanige manier in te richten dat het voor ons gemakkelijker wordt om berichten te kunnen plaatsen (of om Ć¼berhaupt wijzigingen te maken of nieuwe content toe te voegen). Posts op dit forum kunnen soms wat achterhaald zijn (de verwachting was toen dat de data aan het eind van de zomer 2022 gereed zou zijn wat helaas niet het geval was doordat er een herlevering nodig was. De participanten van het AHN (de belangrijkste gebruikers van de AHN bestanden) zijn daarover overigens via de stuurgroep geĆÆnformeerd. De officiele communicatie vanuit de AHN projectgroep is ook nog niet geweest omdat de bestanden nog niet 100% volledig beschikbaar zijn gesteld via de AHN viewer.
We hebben helaas geen aparte communicatiemedewerker die dit soort berichtgeving voor ons doet, dus moet de projectgroep AHN het er een beetje naast doen. We doen ons best om dat volledig en tijdig te doen, maar heeft niet altijd de hoogste prioriteit.
Het is PDOK inderdaad niet aan te rekenen, de gesprekken over de beschikbaarstelling zijn immers pas eind 2022 afgerond.

Hopelijk in 2023 dus een verbeteringsslag met een meer actuele website en betere berichtgeving via het LinkedIn kanaal van het AHN.

4 likes

Bedankt voor de terugkoppeling en alle begrip voor de omstandigheden.

1 like

Hi there, I am also downloading the newly avaliable AHN4 point cloud data, however, some of the files are not accessible from AHN viewer (ArcGIS Web Application). For intance, file 41CZ1.LAZ, 41DN1, 41EN1ā€¦ The links from AHN viewer (e.g. https://ns_hwh.fundaments.nl/hwh-ahn/ahn4/01_LAZ/C_41CZ1.LAZ) does not have permission to download the files. Could you double check if the files are avaliable? Thanks in advance!

Inmiddels heb ik begrepen dat alle links van het AHN4 nu naar behoren zouden moeten werken. De data wordt binnenkort ook bij PDOK verwerkt: enkel het laatst afgeronde AHN komt bij PDOK te staan op de manier zoals we dat gewend waren. Er komt ook een Inspire compliant variant van het DTM. Meer info volgt zodra deze gereed is.

2 likes

Komt de AHN3 dan ineens te vervallen of krijgen we nog een overgangsperiode?

Goede vraag, dat zal ik even navragen.

Toegang verliezen tot het AHN3 zou echt waanzinnig zonde zijn.

De toegang tot de eerdere versies van het AHN blijft gewoon bestaan, alleen wordt dit niet meer via PDOK ontsloten. Alle AHN producten (dus AHN1 t/m AHN4) worden via de AHN viewer aangeboden, ook als download. Voor het AHN2 is er een uitzondering, hiervoor geldt dat de opgevulde rasters niet meer beschikbaar zijn omdat deze nagenoeg gelijk zijn aan de niet-opgevulde rasters.

1 like

Dus de toegang tot AHN3 via PDOK is straks ineens verdwenen? Blijft de download link per kaartblad wel intact?

Ik heb nu software draaien bij klanten die vanuit AutoCAD een gebied selecteren waarna automatisch de juiste kaartbladen worden gedownload. Beetje vervelend als dat ineens niet meer werkt.

Waarschijnlijk is het dan voldoende de URL aan te passen (naar https://ns_hwh.fundaments.nl/hwh-ahn/AHN3/DSM_50cm/R_38FZ1.zip, etc.).