WMS TOP25raster geeft deels wit resultaat

Er is sinds enige tijd iets raars met de WMS van TOP25raster aan de hand. Als ik in webmercator een kaart met een resolutie van bijvoorbeeld 400 pixels/km opvraag dan werkt het prima. Als ik echter een kaart met een iets hogere resolutie van bijvoorbeeld 500 pixels/km opvraag dan krijg ik echter in grote delen van Nederland alleen witte pixels.

Request: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top25raster/wms?service=wms&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=top25raster&FORMAT=image/png&BBOX=529000,6975000,530000,6976000&SRS=EPSG:3857&WIDTH=400&HEIGHT=400&STYLES=default
Resultaat: (klik hier): geen probleem

Request: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top25raster/wms?service=wms&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=top25raster&FORMAT=image/png&BBOX=529000,6975000,530000,6976000&SRS=EPSG:3857&WIDTH=500&HEIGHT=500&STYLES=default
Resultaat (klik hier): deels wit

@Jochem we gaan het uitzoeken

1 like

@Jochem het issue is opgelost, mocht je nog rariteiten zien horen we het graag!

2 likes