Zijn dummy waarden in de BAG toegestaan?

In de BAG worden regelmatig (tijdelijke) dummy waarden gebruikt voor het bouwjaar of de gebruiksoppervlakte.
Er staan nu bijvoorbeeld 72 verblijfsobjecten in met oppervlakte 999999 (voorbeeld). En 2 panden met bouwjaar 9999 (voorbeeld).

Dit is vervelend als je bijvoorbeeld gemiddelden wilt berekenen voor een groep woningen.

Is dit toegestaan?

Ik vraag het omdat bij een foutmelding via de BAG viewer de gemeente in kwestie deze melding afwees.

Nieuwe status: Afgewezen

Toelichting: Het getal wat u ziet staan bij de gebruiksoppervlakte is een dummy waarde die wij administratief invoeren. Nadat de vergunning is verleend, wordt binnen enkele weken de definitieve gebruiksoppervlakte berekend en verwerkt in het systeem. Voor de duidelijkheid, het getal 999999 heeft geen gevolgen voor u als aanvrager.

Ik filter ze er zelf wel uit, maar kan me voorstellen dat anderen die gemiddelden willen berekening dit niet in de gaten hebben en uitkomsten krijgen die afwijken van de werkelijkheid.

1 like

Het is wel redelijk gebruikelijk om dummywaarden te hanteren, vaak omdat bepaalde waardetypen niet om kunnen gaan met lege waarden. Een integer bijvoorbeeld, moet voor een computer altijd een numerieke waarde bevatten met als initiële waarde 0, als je niets invult. Omdat 0 een best vaak voorkomende waarde is, wordt vaak een hoge of lage onlogische waarde toegepast, in dit geval 999999. Veel hoger heeft geen zin omdat je dan in de situatie kunt komen dat de software een beperking heeft op de hoogte en daar dan weer mee in de knel komt.

Het mooiste zou zijn als er in alle gevallen en in alle bestanden dezelfde code wordt gebruikt zoals ‘null’ en dat of de software daar mee om kan gaan of dat de software bij het inlezen een (eventueel zelf gekozen) dummywaarde toepast. Jammer genoeg is dit niet het geval en zie je dus de keuzes terug die de eigenaar van de data ooit bedacht heeft.

En helaas zie je terug dat dit voor elke databron anders kan zijn, en soms zelfs verschillend in dezelfde databron. Bijvoorbeeld datums als 01-01-0001 en bij een ander object in dezelfde bron 31-12-9999.

1 like

Ik begrijp de reactie van de gemeente in de terugmelding in dit geval niet helemaal: Een pand wordt pas opgenomen in de BAG wanneer de vergunning al verleend is, maar hier hebben ze het over “nadat de vergunning verleend is”. (“Bouwvergunning aangevraagd” is geen geldige status.) Als je het pand aantreft in de BAG zou het de status “Bouwvergunning verleend” kunnen hebben, maar geen statussen daarvoor. Wellicht gaat het in dit geval om een verbouwing? Misschien zie ik iets over het hoofd…

Het was verder nu juist de bedoeling van de BAG dat het een registratie zou worden zonder dummy waarden in de authentieke gegevens. Dit is een van de redenen dat aan een mutatie in de BAG altijd een brondocument ten grondslag moet liggen.

Voor het bouwjaar staat in de Catalogus BAG:
Bij het initieel opvoeren van een pand, wordt door de gemeente een reële inschatting gemaakt van het waarschijnlijke bouwjaar van het pand. Bij het bouwkundig gereed opleveren van het pand wordt deze waarde in voorkomende gevallen aangepast. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.
9999 als bouwjaar lijkt mij niet een reële schatting. Een reële schatting ligt meestal binnen 2 jaar vanaf de datum dat de omgevingsvergunning geldig is.
Voor gebruiksoppervlakten geldt iets vergelijkbaars: hoewel de de waarde 999999 toegestaan is, kan ook dat gegeven eigenlijk nooit gevuld zijn met een dummy waarde: in de aanvraag van de omgevingsvergunning zit een bouwtekening waarvan het gebruiksoppervlak berekend kan worden. (ook de ECP berekening bevat vaak goede gegevens daarvoor). De gemeente heeft tijd en de documenten om het gebruiksvergunning voor verlenen van de vergunning uit te rekenen. (Als de bouwtekening niet voldoende is, kan de vergunning sowieso niet verleend worden).
Ik ben het eens dat die dummy waarden lastig zijn en extra werk oplevert voor de gebruikers. Ik heb in het verleden ongeveer 100 terugmeldingen gedaan met de vraag om meer realistische waarden voor het gebruiksoppervlak over heel Nederland en er was toen maar 1 gemeente die idd aangaf met dummy waarden te werken als een soort intern to-do lijstje. (Sommige gemeenten deden er wel jaren over de terugmelding te verwerken, maar het werd uiteindelijk wel verwerkt en ik werd er van op de hoogte gesteld).

2 likes

Bij de Voetnoten staat nog dit:

Volgens mij staat daar dat je wél 999999 mag invullen als een object “in onderzoek” is.

1 like

Null voor velden die geen waarde hebben is wat de meesten van een standaard database verwachten. Nu weet je gewoon niet of een waarde echt is of een dummy. Maakt het nog lastiger dat gebruikers zelf een dummy getal of datum mogen verzinnen.

Geen idee wie de richtlijnen voor de BAG opstelt, maar is er een mogelijkheid dat in de BAG definitie wordt voorgeschreven dat er geen dummy getallen meer worden gebruikt?

Of als dat technisch te lastig is, op zijn minst 1 standaard waarde voor een dummy komt. bv 9999 voor bouwjaar en 999999 voor oppervlakte en dat die waarden dan gedocumenteerd zijn?

Denk dat meerdere gebruikers van de BAG daar blij mee zouden zijn.

2 likes

In Amsterdam-Centrum is -jaren geleden in overleg met het Ministerie- voor een fors aantal panden “1005” als dummy-waarde opgevoerd. Die staan niet “in onderzoek”.
Zie Bouwjaar pand - Stelselpedia

2 likes

Super bedankt. Kan ik die er ook uit filteren.

En net geleerd uit hetzelfde document: voor de oppervlakte van een verblijfsobject gebruikt Amsterdam 1 m2 als dummy waarde.

Defaultwaarde

Een defaultwaarde wordt vastgelegd wanneer het verplicht is dat kenmerk een waarde heeft, maar deze waarde onbekend is.
De defaultwaarde voor gebruiksoppervlakte is 1 (m2).

11085 verblijfsobjecten hebben 1 m2 als oppervlakte. In hele BAG is dit 12172. Ik voeg hem toe aan mijn lijstje. Ik ga een actiegroep beginnen: “We want null” :wink:

2 likes

Tja ik heb geen zin om die wet uit te zoeken. Misschien zijn de gemeentes in overtreding, wie weet.

Ik ben misschien wat aan de late kant, maar het leek mij goed om hier toch nog een reactie aan te wijden.
Voor wat betreft het antwoord op de hoofdvraag: ja, dummy waarden mogen in specifieke gevallen worden geregistreerd in de BAG.

Dit geldt voor een gebruiksoppervlakte met de waarde 999999 m2 (zes negens) en een pandgeometrie in een driehoek van 1 x 1 x 1 m. Bij deze werkwijze is het verplicht om het desbetreffende attribuut (pandgeometrie en/of oppervlakte) in onderzoek te zetten. Zie hiervoor ook de factsheet Gevolgen en oplossingen voor de BAG en WOZ die is geschreven door de VNG, BZK en de Waarderingskamer: https://vng.nl/sites/default/files/2023-10/factsheet_ow_wkb_op_bag_en_woz.pdf
Deze werkwijze kan ervoor zorgen dat dummywaarden vanaf 1 januari 2024 vaker voor kunnen komen, dit is iets om rekening mee te houden.

Voor betreft het bouwjaar wordt vanuit de Wet bag voorgeschreven dat voor het initieel opvoeren van een bouwjaar een reële schatting wordt gemaakt van het waarschijnlijke bouwjaar van het pand. Hoewel dit weinig ruimte lijkt te bieden voor een bouwjaar 9999, is dat praktisch gezien dus wel mogelijk. Omdat hierbij sprake is van gerede twijfel over het bouwjaar zou deze waarde in onderzoek gezet moeten worden.

Er is een kwaliteitsdashboard beschikbaar voor bronhouders waarin ook controles plaatsvinden met betrekking tot het bouwjaar. In de kwaliteitsrapportage Onwaarschijnlijke bouwjaren wordt ook de waarde 999 (drie negens) en 9999 (vier negens) voor het bouwjaar gesignaleerd als onwaarschijnlijk. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens in de BAG ligt nadrukkelijk bij de gemeente (bronhouder) en het is dan ook aan hen om iets te doen met de resultaten die de controles opleveren.

3 likes