Zoeken op adres bij aanroep PDOKKaart

OpGitHub is in de API van de PDOKKaart de optie ‘q’ opgenomen waarmee het mogelijk is om bij het openen van de kaart een adres te zoeken en hierop in te zoomen. Tevens is een nieuwe marker toegevoegd aan de API met de waarde ‘mt0’ en bevat het rijkslogo. Het is hiermee dus mogelijk de locatie van een rijkskantoor op de kaart te zetten op basis van het adres, bijvoorbeeld: …/api/api.html?q=Croeselaan 15, Utrecht&mt=mt0.

De wizard moet wel nog aangepast worden zodat hierin ook deze optie ondersteund wordt.

1 like

Dit werkt inmiddels:

https://kaart.pdok.nl/api/api.html?mapdiv=map_vialink&zoom=3&showscaleline=true&showmouseposition=true&loc=170000%2C%20470000&markersdef=https%3A%2F%2Fkaart.pdok.nl%2Fapi%2Fjs%2Fpdok-markers.js&layersdef=https%3A%2F%2Fkaart.pdok.nl%2Fapi%2Fjs%2Fpdok-layers.js&pdoklayers=BRT&q=Croeselaan%2015%2C%20Utrecht&mt=mt0

Linkje naar kaart met ‘q’ parameter