Zoekgedrag POST verzoeken/_zoek

Wat precies is het zoekgedrag van de methode POST verzoeken/_zoek? De omschrijving op de API-register website is “De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer.”.

Krijg ik als resultaat alleen verzoeken met exact dezelfde geometrie? Of wordt er iets gedaan met overlappende polygonen of zoekstralen? Het zou interessant zijn om bijvoorbeeld een bounding box op te kunnen geven (geef alle verzoeken met een geometrie in (of overlappend met) dit gebied. Maar wordt dat ondersteund?

Aangezien er nog steeds geen antwoord is na twee weken, zou ik je aanraden de vraag te stellen via Vraag het onze experts - Informatiepunt Leefomgeving. Daar krijg je zeker wel antwoord.

Voor andere gebruikers met eenzelfde vraag zou het dan wel behulpzaam zijn om het verkregen antwoord alsnog hier te delen.