Aanleveren vertrouwelijkheidsAanduiding leidt tot content-type error

Als we proberen een document aan een samenwerking toe te voegen via een post call (multipart/form-data) op:

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v2/samenwerkingen/{samenwerkingId}/documenten

Dan werkt dat prima totdat ik een vertrouwelijkheidsAanduiding meelever.
In dat geval is de response:

{"type":"https://content.omgevingswet.overheid.nl/id/<c>/MediaNietToegestaan",
"title":"Niet toegestaan contentType.",
"status":415,
"detail":"text/plain;charset=utf-8",
"instance":"7b132541-ab9e-469a-b0f7-83d2334256de",
"invalid-params":[]}

In de redoc staat vertrouwelijkheidsAanduiding als string getypeerd hoewel het een enum is (RV;SV). Ik heb beide waarden geprobeerd maar dat leidt ook niet tot succes.

Merk op dat de invalid-params in de error payload vrolijk leeg is. Ik heb alleen maar kunnen vast stellen dat het om vertrouwelijkheidsAanduiding ging door niet verplichte velden weg te laten en dan één voor één weer toe te voegen. vertrouwelijkheidsAanduiding is het enige veld dat dit onverwachte gedrag vertoont.

Waarom moet het content-type anders dan text/plain zijn voor dat veld en als er een goede reden is om dat een ander content-type te laten zijn, welk content-type is het dan?

1 like

Dit issue is bij ons bekend en inmiddels gefixed. Ik verwacht dat we hier op korte termijn een patch voor zullen uitleveren.

1 like