BRO GAR data (ATOM feed)

Wanneer wordt de nieuwe set gepubliceerd?
Vorig jaar heb ik gegevens gedownload en deze zijn nog steeds exact het zelfde gebleven.
Zijn er in 2023 geen waarnemingen gedaan?

Beste Bert,
In de ATOM van GAR BRO Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR). Staat de update datum op 28-5. Ook via de data-aanbieder gechecked of er data updates zijn geweest de afgelopen tijd en zij stuurden mij de bijgevoegde screenshot. Hieruit blijkt dat er wel degelijk updates zijn geweest. Waar baseer je op dat er in 2023 geen waarnemingen zijn gedaan?

@Andre_pdok Ik heb gekeken naar het analyse proces en wanneer de veld inwinningsdatum was.
Als ik hier op zoek dan krijg ik geen nieuwe informatie, in de historie tabel wel inderdaad.