Dataset - Grenzen waterbedrijven toevoegen in pdok

In NL zijn 10 waterbedrijven, die zorgen voor productie van drinkwater, zij hebben onderlinge beheersgrenzen. Kan deze toegevoegd worden aan PDOK Viewer ? Navraag bij Pdok, deze in op dit moment niet beschikbaar. Voordeel is dat je dan goed kan zien welke waterbedrijf actief is per provincie/waterschap/gemeente door deze kaartlagen te combineren.

Vraag:

  1. Is deze kaartlaag openbaar beschikbaar? Enkel terug te vinden op site van Vewin.
  2. Kan deze gepubliceerd worden in de pdok viewer?

Volgens Rijkswaterstaat is de data inderdaad alleen beschikbaar bij Vewin, en niet meer bij CBS.

Je zou Vewin kunnen vragen of ze de dataset via PDOK willen delen, dat doet PDOK niet uit zichzelf.

1 like

Volgens data.overheid.nl publiceert RIVM een WMS en WFS: Zie Leveringsgebieden van drinkwaterbedrijven in Nederland | Data overheid.

Update: Er zitten verschrikkelijk veel Layers in die WMS. Maar volgens de Capabilities zoek je de Layer rivm_r81_rg_voorzieningsgebiedendrinkwaterbedrijven:

<Layer queryable="1" opaque="0">
<Name>rivm_r81_rg_voorzieningsgebiedendrinkwaterbedrijven</Name>
<Title>Voorzieningsgebieden van de drinkwaterbedrijven in Nederland </Title>
<Abstract>Op deze kaart zijn de gebieden te zien waar de drinkwaterbedrijven in Nederland water leveren aan huishoudens en industrie. De kaart is gebaseerd op data uit Rewab (Registratie waterkwalitiet bedrijven) en de viercijferige postcodegebieden uit 20??. </Abstract>
<KeywordList>
<Keyword>features</Keyword>
<Keyword>vw_rivm_r81_rg_voorzieningsgebiedendrinkwaterbedrijven</Keyword>
</KeywordList>
<CRS>EPSG:28992</CRS>
<CRS>CRS:84</CRS>

Niet geheel duidelijk hoe up-to-date deze info is, volgens data.overheid.nl is de laatste update van 27-11-2022. Maar of dat een update is van de pagina op data.overheid.nl of van de dataset zoals gepubliceerd door het RIVM, is niet te achterhalen. De WMS-Capabilities geeft vraagtekens aan over het exacte jaar…

Bedankt Anton en Sbjager. Deze informatie is beschikbaar echter dient deze ontsloten te worden via Vewin in het Pdok.

Nou… dat ligt wel iets genuanceerder. Als Vewin de eigenaar is van deze data, staat het Vewin vrij om aan PDOK te vragen deze data te ontsluiten. Dat kost alleen wel wat, dus als Vewin besluit dat ze daar geen budget voor hebben, dan zijn ze niks verplicht.

Je kunt altijd de vraag bij Vewin neerleggen of ze willen overwegen om de data via PDOK (of zelf) te ontsluiten. Of ze dat dan ook gaan doen, is een tweede… Zij zullen waarschijnlijk ook eerst hun achterban (oftewel de drinkwater-leveranciers) moeten en willen raadplegen .

1 like

Vorig jaar had ik dezelfde vraag en toen deze WFS download gevonden:

Hopelijk is dit wat je zoekt.

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.