Kadastrale data opvragen met behulp van de gemeente waarde, sectie en perceel nummer in plaats van coordinaten

Is het mogelijk om kadasterdata op te halen met behulp van de gemeente waarde, sectie en het perceel nummer.

We hebben het nu als volgt:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0?service=WFS&request=GetFeature&version=2.0.0&typename=kadastralekaartv4:perceel&srsname=EPSG:4326&outputFormat=application/json&Filter=geomgml:Pointgml:coordinates"+ lng +","+ lat + "</gml:coordinates></gml:Point>

Graag een voorbeeld indien mogelijk.

Hoi Tim,

Zie deze post.

HTH

Edit: Zie nu pas dat je percelen ophaalt in EPSG:4316? Waarom niet eenvoudig in RD, als ik vragen mag?

1 like

Omdat wij met google maps werken. Waarom zou het eenvoudiger zijn in RD dan?

Omdat RD een geprojecteerd stelsel is, en bijvoorbeeld afstands- en oppervlakteberekeningen en zo dus veel makkelijker zijn. Bovendien is alle NL data in RD, dus heb je ook geen problemen met her-projecteren en zo.

Omdat alle functies van google maps werken met EPSG:4316 was het in ons geval makkelijker om het ook zo terug te krijgen en niet in RD. Deze RD zouden wij dan eerst moeten converteren wat dus niet nodig is wanneer we EPSG:4316 gebruiken.

Ik was alleeen nieuwsgierig, da’s alles :wink:
Het belangrijkst is dat het voor jullie doet wat het moet doen, en hopelijk helpt dat voorbeeldje daarbij.

2 likes

Dankuwel, dat voorbeeldje werkt perfect!

1 like

Wij geven nu ook in jouw voorbeeldje srsname=EPSG:4326 aan en krijgen netjes de coördinaten terug in dit formaat. De center coördinaten daar in tegen niet. Die blijven gewoon in RD. Kan dit ook in EPSG:4326 gegeven worden of is dit niet mogelijk?


Zie het geel gemarkeerde

Ik vermoed van niet. Dat is overigens niet het centerpunt van het perceel, maar de plaats waar het Kadaster het perceelnummer neerzet op de Kadastrale Kaart. En dat punt kan heel goed buiten het perceel liggen (als de verschuivingdeltax en -y gevuld zijn is dat meestal het geval), dus verwar dat niet met een centroide, want dat is het niet - het is een kartografisch punt, dat geplaatst is waar het perceelnummer mooi uitkomt en niet over perceelsgrenzen heen valt.

En dat die coordinaten niet getransformeerd worden, komt vermoedelijk omdat het attributen zijn, en geen geometrie. De geometrie zal door de server omgezet worden als je dat vraagt, maar van attributen blijft de server af - dus ik denk niet dat je die (op deze manier) in EPSG:4326 kunt krijgen.