Link naar ArcGIS service zinvol?

Bij de Belangrijke datasets > Beekdalen op hoge zandgronden > Bekijk de beschikbare data > KRW-beekdalen type R op zandgronden staat een link opgenomen naar een ArcGIS-service. Deze service is gebruikt voor een Landsdekkende kaart met beekdalen en is ter inspiratie van het gebruik van de kaartlagen in de Basiskaart Aquatisch / de Watertypenkaart 2013.
Mijn vraag is of dergelijke links de provincies verder helpen, of dat deze overbodig of verwarrend zijn?

KRW-beekdalen type R op zandgronden

Ik zie geen kopje “Belangrijke datasets” in pdok.nl Misschien handig om wat meer context te geven bij je vraag …

Beste Jochem, Bedankt voor je reactie. Mijn vraag was inderdaad wat cryptisch. Ik heb de vraag inmiddels opnieuw geformuleerd in een nieuw topic onder de tag NPLG. Mijn vraag gaat dus niet over pdok.nl.