Nieuwe INSPIRE Adressen (as/is) atomfeed met het nieuwe BAG 2.0 datamodel

Op 17 juni jl. is gecommuniceerd dat er in oktober wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de INSPIRE Adressen en Gebouwen datasets. Deze wijzigingen komen voort uit de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0.

Vanaf 4 november 2021 is er nu een nieuwe atomfeed service voor de dataset INSPIRE Adressen as/is beschikbaar, waarmee het BAG extract te downloaden is in het nieuwe datamodel van de BAG 2.0. De oude service zal nog een half jaar in stand gehouden worden, maar niet meer geüpdatet worden. De wijziging betreft op dit moment alleen de atomfeed voor de INSPIRE Adressen as/is dataset.

Overstappen

PDOK raadt gebruikers aan om zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de nieuwe atomfeed. Voor de bijbehorende INSPIRE Adressen as/is WMS zal op korte termijn ook een nieuwe service ingericht worden. Ook voor de huidige WMS en WFS zal gelden dat ze na een half jaar uitgezet worden (de WFS komt dan dus in zijn geheel te vervallen). De exacte datum voor het uitfaseren van zowel de huidige WMS, WFS als de atomfeed zal gelijkgetrokken worden. PDOK zal u nog met een nieuwsbericht informeren over deze exacte datum.

Aanpassingen aan de geharmoniseerde varianten van de INSPIRE Adressen en Gebouwen (zie onderste alinea in het originele nieuwsbericht) zijn uitgesteld, hierover informeren wij u later nog.

URL

De nieuwe atomfeed is beschikbaar op:
https://service.pdok.nl/kadaster/adressen/atom/v1_0/index.xml

En te vinden op:
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/adress-1

2 likes

Hallo,

wat is eigenlijk de reden dat de WFS wordt stopgezet en alleen nog een volledige dataset als Atomfeed wordt aangeboden? Wat zijn de beoogde voordelen van Atomfeed tov WFS om deze keuze te maken?

En hoe moet ik de data uit een Atomfeed in QGIS (op Windows) inlezen, want mij lukt dat niet. Als ik de Atomfeed download en de zipfiles uitpak dan zit QGIS wel de bestanden, maar ik kan ze niet openen.

Is het een mogelijkheid dat de dataset ook als geopackage wordt aangeboden?

Een aanvulling op mijn vraag:

Zojuist werd mij iets meer achtergrond uitgelegd: de atomfeed verwijst in dit geval naar een XML en dat is een dataformaat dat zowel door GIS als niet-GIS gebruikers kan worden geopend. In de meeste gevallen zullen die gebruikers dat zelf moeten omzetten naar een leesbaar formaat, afhankelijk van de software die ze gebruiken.

Mijn vraag naar voordelen van atomfeed tov WFS is dan een beetje vreemd. De vraag is dan meer wat de voordelen van XML tov WFS zijn.

En de vragen die daar achter zitten: waarom stopt de WFS service? En in welke mate zijn de gebruikers van de WFS service gediend met het alternatief, de downloadbare XML?
Deze toelichting heb ik nog niet gevonden in de berichtgeving .

Jeroen, ik had een tijd geleden dezelfde vragen, maar uiteindelijk bleek, na telefonisch contact met PDOK, dat de WFS niet verdwijnt.
Zie ook het andere bericht hier op het forum (Nieuwe webservices voor de BAG beschikbaar bij PDOK) van een paar dagen geleden dat de WFS ook gewoon nog steeds beschikbaar blijft.
Communicatie hierover had wel handiger gekunt denk ik…

Ik vind het jammer, en een gemiste kans, dat het Kadaster bij vragen over dergelijke keuzes mensen persoonlijk benadert en een toelichting geeft. Ik snap niet waarom de onderbouwing niet gewoon bij het nieuwsartikel zet. Ik denk dat er bij heel veel van de data op PDOK echt te weinig informatie gegeven wordt over het hoe en waarom. Jammer, want veel data wordt hierdoor praktisch onbruikbaar.

Dat de XML door Qgis geopend kan worden is deels waar. een paar XML’s gaat wel lukken, de hele bag, of zelfs maar 1 provincie gaat nooit lukken, even lot van dat je uit de naamgeving niet kan achterhalen welke XML/welk deel van Nederland je opent. Geopackage is een zo veel handiger formaat voor 99% van de eindgebruikers en wordt al jaren beloofd, gelukkig is het Kadaster daar nu mee aan het testen.

De INSPIRE Adressen WFS gaat in juni 2022 uit. Het bericht waar @SanderH naar verwijst gaat over de BAG WFS die wel blijft bestaan. Het is wat verwarrend, mede omdat er zowel een BAG dataset is als een INSPIRE adressen dataset (met daarin BAG gegevens) en voor beide vernieuwingen zijn doorgevoerd welke we redelijk kort op elkaar zijn gecommuniceerd. Hierbij een poging ter verduidelijking, we horen het graag als het niet duidelijk is of als er nog andere vragen zijn!

BAG
Dit is de BAG dataset en wordt beschikbaar gesteld via een WMS en WFS. De gegevens bestaan uit BAG-panden, een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de verblijfsobjecten die zich hierin bevinden. De ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin ook opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. Nummeraanduidingen (en de bijhorende Nummeraanduidingidentificaties) zijn niet opgenomen als een losstaand object. De gegevens van de nummeraanduidingen zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten. Voor meer informatie zie ook de website van PDOK.

De BAG WMS en WFS zijn zeer recent vernieuwd. Gebruikers worden gevraagd over te stappen op de nieuwe URL’s (zie ook nieuwsbericht).

INSPIRE Adressen
Dit is een BAG afgeleide dataset welke beschikbaar wordt gesteld volgens Europe richtlijnen (INSPIRE) via een WMS en Atomfeed. De WMS bevat alleen de adressen afkomstig uit de BAG. Voor meer informatie zie ook de website van PDOK. De INSPIRE Adressen Atomfeed daarentegen bevat een gehele BAG datasets inclusief historie en hier ontstaat dan soms ook wel de verwarring. Dit is ooit zo ontstaan en omdat gebruikers dit nu zo gewend zijn is dit voor nu zo in stand gehouden.

De WMS en Atomfeed zijn vernieuwd (het onderliggende datamodel is aangepast). De WFS van de INSPIRE Adressen wordt (in overleg met de BAG) niet vernieuwd en juni 2022 uitgezet. Eén van de redenen is dat er andere alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld de download via een Atomfeed of API’s. @JeroenGB en @SanderH ik heb met de BAG contact gehad en @nathalievosBAG zal contact met jullie opnemen om de mogelijkheden en wensen te bespreken.

1 like