Nieuwe URL's voor 3 datasets na cloudmigratie (9-3-2023)

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

Drone no-fly zones

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 9 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/lvnl/drone-no-flyzones/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/dronenoflyzones/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/lvnl/drone-no-flyzones/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/dronenoflyzones/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De oude URL’s zijn per 9 september 2023 niet meer in productie.

Beschermde gebieden - Wetlands (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 9 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/wetlands/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-rvo-wl/wms?request=getcapabilities

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/wetlands/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-rvo-wl/wfs?request=getcapabilities

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/wetlands/atom/index.xml
Atom oud:
Er is geen oude Atom beschikbaar. Er is per 9 maart 2023 een nieuwe Atom downloadservice beschikbaar.

De oude URL’s zijn per 9 september 2023 niet meer in productie.

Beschermde Gebieden - Natura 2000 (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 9 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/natura2000/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wms?request=Getcapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/natura2000/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wfs?request=GetCapabilities

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/natura2000/atom/index.xml
Atom oud:
Er is geen oude Atom beschikbaar. Er is per 9 maart 2023 een nieuwe Atom downloadservice beschikbaar.

De oude URL’s zijn per 9 september 2023 niet meer in productie.

Ook hier geldt dat niet alleen de url is gewijzigd maar ook de brondata. Ik ben nu bezig met de Drone No-Fly Zones en constateer hier verschillen.

Dit is via de oude url:

image

En dit is via de nieuwe url:

De geometrie is gewijzigd van een MultiSurface naar een Polygon. Daarnaast is de veldnaam “source_txt” gewijzigd naar “sourceTxt”, en de namespace van "“dronenoflyzones” naar “drone-no-flyzones”.

Verder heb ik nog niet direct verschillen ontdekt maar het zou fijn zijn als er bij dit soort meldingen ook wordt aangegeven wat er inhoudelijk is gewijzigd.

1 like

@Anton bedankt voor je feedback. We zullen dit meenemen bij toekomstige cloudmigraties.

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.