Nu dagelijkse actualiteit in nieuwe Kadastrale kaart

Er is bij PDOK een nieuwe versie van de Kadastrale kaart (V4) te bekijken en te downloaden.

Voordelen versie 4 Kadastrale kaart
In V4 van de Kadastrale kaart is de actualiteit van de percelen en grenzen verhoogd van maand naar dag. De gebouwen, die ter oriëntatie op de Kadastrale kaart staan afgebeeld, zijn een selectie uit de BGT. Deze gebouwen worden maandelijks geactualiseerd.

Een ander voordeel is dat je nu, met de mutatiefunctionaliteit die PDOK heeft ontwikkeld, zelf je mutaties van een gebied naar keuze kunt ophalen.

Meer informatie over versie 4
Informatie over de Kadastrale kaart in PDOK staat op Introductie - PDOK.

Informatie over gebruik van de API voor mutatieleveringen staat op https://zakelijk.kadaster.nl/schemas. Kies daar voor BRK Kadastrale kaart en vervolgens Mutatieformaat Kadastrale kaart 1.0 (pdf).

De URL’s van de API’s en de webservices zijn:

De verschillen tussen de KadastraleKaartV3 en KadastraleKaartV4 laten zich indelen in twee categorieën. In de eerste plaats de verschillen in data en ten tweede de verschillen in functionaliteit.

  1. Data
    Wat betreft de data kent de KadastraleKaartV4 andere feature types dan de KadastraleKaartV3. Waar de KadastraleKaartV3 de feature types Grenzen, Percelen, Annotaties en Bebouwing had, daar heeft de KadastraleKaartV4 de feature types KadastraleGrens, Perceel, NummeraanduidingReeks, OpenbareruimteNaam en Bebouwing. De eerste twee feature types – te weten KadastraleGrens en Perceel – zijn gelijk aan de feature types Grenzen en Percelen van de KadastraleKaartV3. Annotaties is opgedeeld in NummeraanduidingReeks en OpenbareruimteNaam. Tot slot is Bebouwing gelijk gebleven. Het document “Verschillen Kadastrale kaart V3 en V4” op https://kadaster.nl/schemas beschrijft deze verschillen in detail.
    De update frequentie van de verschillende feature types is ook gewijzigd. De KadastraleGrens en Perceel worden dagelijks geüpdatet ten opzichte van maandelijks bij de KadastraleKaartV3. De NummeraanduidingReeks, OpenbareruimteNaam en Bebouwing zijn een selectie uit de BGT en worden eens per maand geüpdatet.

  2. Functionaliteit
    Behalve verschillen in de data zijn er ook verschillen in de aangeboden functionaliteit. De KadastraleKaartV4 biedt naast de OGC koppelvlakken WMS, WMTS en WFS tevens download functionaliteit in de vorm van extracten en een mutatie API. Van laatst genoemde kan de documentatie worden gevonden op Schema's - Kadaster.nl particulier onder het kopje “BRK Kadastrale kaart”. Hierbij moet worden opgemerkt dat mutaties alleen beschikbaar zijn voor de feature types KadastraleGrens en Perceel. De extracten zijn wel voor alle feature types beschikbaar. Deze kan worden gevonden op https://downloads.pdok.nl/kadastralekaart/viewer. De API omschrijving van de extracten is beschikbaar op https://downloads.pdok.nl/kadastralekaart/api/v4_0/ui.

Ook de OGC koppelvlakken zijn voor de KadastraleKaartV4 anders dan voor de KadastraleKaartV3. Omwille van schaalbaarheid en performance heeft PDOK er voor gekozen om af te stappen van GeoServer en gebruik te maken van MapServer. Hiermee blijven we dichter bij de OGC standaard en verliezen we GeoServer specifieke functionaliteit. Met name de veel gebruikte CQL filter functionaliteit van GeoServer zal bij gebruik van de KadastraleKaartV4 moeten worden omgebouwd. Daartoe is de “Filter” methodiek zoals die in de OGC omschreven staat beschikbaar. Helaas worden bij de Kadastrale kaart V4 WFS deze filters door Mapserver nu beperkt ondersteund. Neem contact op via dit forum voor ondersteuning bij filtering op specifieke velden.

Er is besloten om versie 3 heel 2019 nog te actualiseren. Per 1 april 2020 is versie 3 niet meer beschikbaar.

1 like

M.a.w. wordt nu bekend gemaakt dat v3 al sinds een week niet meer wordt bijgewerkt?

Ik ben van mening dat de overgangsperiode van v3 naar v4 op deze manier erg kort is. We hebben zeker meer tijd nodig om de v4 API te implementeren in onze software. Daar zijn we nu mee bezig, maar het is echt wel meer dan alleen een URL wijziging. Daarna duurt het ook nog even voor onze klanten hun software bijwerken. Veel overheidsinstanties bijvoorbeeld hebben een streng updatebeleid waardoor het maanden kan duren voor een nieuwe versie wordt uitgerold.

Is het mogelijk om de v3 nog te blijven actualiseren tot EOL? Het plotseling gaan leveren van verouderde data (in een normaal gesproken actuele databron) is best wel kwalijk. Eindgebruikers zullen er niet van op de hoogte zijn dat de data niet actueel is en we hebben nog geen alternatief om v4 te leveren. Voor april gaat dat wel lukken, maar alleen als tot die tijd actuele data opgehaald kan worden uit v3.

1 like

Ik sluit me geheel bij Anton aan. Ook voor landeljke downloads is het meer werk dan alleen een URL aan te passen. Het is niet realistisch te verwachten dat iedereen die nu Kadastrale Kaart V3 gebruikt a la minute de switch kan maken. Zeker niet leveranciers die software bij klanten hebben draaien. Die moeten eerst hun software bijwerken, testen en bij klanten uitrollen. Tot die tijd zit iedereen tegen oude data aan te kijken.

1 like

Geldt ook voor de GML Download neem ik aan?

Paging werkt niet goed op deze nieuwe V4 server…numberMatched=“unknown”

@M_de_Bakker Wat betreft de numberMatched. Ik heb in de initiële forum post waarin je deze vraag stelde een antwoord gegeven.

1 like

@Anton @fsteggink

Dank voor het signaleren van het knelpunt dat optreedt als we v3 niet meer bijwerken vanaf nu. Begrijpelijk. We zullen daarom v3 sowieso heel 2019 nog actualiseren.

Daarna kijken we graag met jullie of continuering daarvan in 2020 ook nog nodig is. Daar komen we eind 2019 op terug.

Peter Barto
Adviseur productteam Kadastrale kaart
Kadaster

4 likes

Helemaal top! :slight_smile: :+1:

2 likes

Beste Peter, bedankt voor je snelle en bovenal positieve reactie!

2 likes

@peterbarto:

Zijn er beperkingen of richtlijnen voor het volgende:

  • Max grootte op te vragen gebied
  • Opvragen status in een loop (ik las ergens een advies van 5 sec?)

@Anton

• Max grootte op te vragen gebied
Er zijn geen beperkingen op de grootte van het gebied.

• Opvragen status in een loop (ik las ergens een advies van 5 sec?)
Zie Kadaster BRK versie 4.0 - #11 door RoelvandenBerg voor een uitgebreid antwoord.

Okido, thanks!

Net al wat zaken getest in Swagger. Je kunt bijvoorbeeld prima een polygoon doorgeven die buiten NL valt en ook kruisende lijnen bevat. Maar een polygoon die niet gesloten is, wordt wel keurig onderschept.

Ik gebruik de Kadastrale kaart v4 in onze kaartviewer en op het moment dat er heel ver wordt ingezoomd worden de lijnen van de percelen niet meer getoond. Is dit een bekend probleem? Wij gebruiken dit met name voor het goed inzichtelijk maken van percelen die “in bruikleen” zijn bij onze inwoners.

Kun je een concreet voorbeeld geven van een request waarbij je wel lijnen verwacht maar waar deze ontbreken?

Ik heb even 2 screenshots bijgevoegd, omdat ik in de kaartviewer niet het request kan achterhalen (niet dat ik weet in ieder geval). Zoals te zien is, is op een bepaald zoom-niveau de grens niet meer zichtbaar in de kaart. Uiteraard heb ik gecheckt of deze laag onder de luchtfoto zit o.i.d., maar dit is niet het geval.

PDOK_Kadastrale_Kaart_v4_zoomPDOK_Kadastrale_Kaart_v4

Omdat ik nog geen python script kon vinden om de PDOK DKK v4 custom api service aan te roepen heb ik deze maar even snel zelf geschreven. https://gist.github.com/Uijtdehaag/273adb2367e3fbe504781a8a83eadaf0

Voor de perceelgrenzen zijn (conform specificatie) schaalgrenzen geconfigureerd in de service die ertoe leiden dat ‘oneindig’ inzoomen niet mogelijk is. We hebben een vraag uitstaan bij de DKK om deze keuze te verduidelijken.

1 like

Heel fijn. Bedankt. Ik wacht de reactie met belangstelling af, want het zou wel fijn zijn wanneer ‘oneindig’ zoomen mogelijk is.

De schaalgrenzen van de kaartlagen van DKKv4 worden genoemd in paragraaf 2.2.1 van het document Productbeschrijving kadastrale kaart 1.4 op Schema's van het Kadaster - Developer portaal Productbeschrijving Kadastrale kaart versie 1.4.pdf:

De lagen Perceel, KadastraleGrens en Bebouwing zijn zichtbaar in het schaalbereik 100 tot en met 6000, de laag OpenbareRuimteNaam en de huisnummers van de Bebouwing zijn zichtbaar in het schaalbereik 100 tot en met 2000.

@KadasterBGT link naar Productbeschrijving kadastrale kaart https://developer.kadaster.nl//schemas/brkkadastralekaart/v20190501/Productbeschrijving%20Kadastrale%20kaart%20versie%201.4.pdf