Quickscan locatiedata van telefoons voor COVID19

Over locatiedata van mobiele telefoons is veel onduidelijk. Met een quick scan hebben we een eerste aanzet gedaan om overzicht te scheppen op welke manieren je locatie-gegevens van een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen en in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden. Het is een levend document dat we graag verder verbeteren en verrijken. Suggesties en verbeteringen kan je aan ons doorgeven.

Bekijk de Quickscan