Support voor dcat-nl 1.1 / DONL 1.1

Voorjaar 2018 heeft de groep rond data.overheid.nl (oa koop) veel werk verzet om een nieuwe versie van het dcat-nl profiel te maken, op basis van dcat-ap. Van diverse kanten is er interesse om ook een schema-plugin voor GeoNetwork te ontwikkelen op basis van dit profiel, zodat GeoNetwork ook gebruikt kan worden om niet geo-datasets te registreren en ook rechtstreeks als bron kan dienen voor data.overheid.nl. Een andere use case is een conversie van iso19115 naar dcat-nl. Een laatste usecase is dat GeoNetwork metadata kan harvesten uit/synchroniseren met een CKAN portaal (zoals data.overheid.nl).

Een belangrijke inititiatief hierin ligt bij de Vlaamse overheid (Agiv) die in het najaar zo’n plugin hopen op te leveren voor het Vlaamse dcat-ap profiel. Een prototype van hun werk staat hier.

De officiele plek voor issues ed wordt deze

Op deze plek zouden we ervaringen kunnen verzamelen rond bovenstaande usecases.

1 like