Verschil in tiles wms wmts luchtfoto?

luchtfoto Actueel HR
Beide geopend, de wms is scherper, heeft vier keer zoveel pixels.

Hoort dit zo?

Je zou verwachten dat beide evenveel pixel hebben bij HR visualisatie.

Image gemaakt op dezelfde zoomlevel.

wms HR actueel

wmts HR actueel

de url gebruikt vanaf deze pagina

@Allroads, we gaan dit onderzoeken en komen daarna met een reactie.

Dit is inderdaad door ons vast gesteld en gaan we oplossen. Het heeft nog geen hoge prioriteit.
Tot en met zoomlevel 14 is alles correct. Dit issue valt buiten de genoemde zoomlevels.

Bedankt voor het snelle onderzoek.

Heeft u een indicatie op welke termijn?

De lagen worden gebruikt om na te tekenen, dan zijn juist de diepere lagen van belang Met de meeste scherpte.
Nu is binnen het systeem de wmts ingevoerd.
De beslissing is dan gaan we alle verlinkingen omzetten naar wms.

1 like

Een termijn is lastig te geven, aangezien we andere belangrijkere acties niet naar achteren willen schuiven. Al vraag ik me wel af op welk level getekend wordt. Denk niet op de level zoals in het voorbeeld. Volgens mij kan nu al makkelijk getekend worden op een aanvaardbaar level, maar dat kan ik niet voor jullie beoordelen.
Als jullie inderdaad de WMS kunnen gebruiken, dan is dat voor jullie een oplossing.

1 like

De plaatjes boven is om aan te geven het verschil tussen beide, ver ingezoomd, pixels.

Het intekenen gebeurd vaak tussen zoomlaag 20 - 23. Wil je het wat nauwkeuriger goed leggen.
Het verschil tussen beiden is dan goed te zien aan de haaientanden op de kruispunten, waarbij je bij wmts denk zijn het wel een haaientanden of blokken bij de fietsovergangen.
Zo ook is de belijning op de wegen beter te zien, de dubbele lijn, mag er nu wel of niet worden ingehaald.

Net die scherpte, dan kan je het beter identificeren, wat het is.

1 like

@Allroads, in welk coordinaatsysteem zien jullie het verschil in pixels?
In welk Gis software hebben jullie het verschil in pixels gemeten?

De opmerking kwam van een vrijwilliger van Openstreetmap, die de lagen lade in de editor JOSM en koos voor WMS, WMTS was onscherper.

Nu nog eens nagekeken en ik heb de map projectie van JOSM op EPSG:3857 staan. Ik denk dat vele JOSM gebruikers hem hier op hebben staan, WMTS onscherper.

Eerder heb ik beide lagen geopend in Qgis, waar ik ook het verschil constateerde tussen WMS en WMTS
EPSG:3857

WMTS:

Citaat |Bron|contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:3857&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/jpeg&layers=Actueel_orthoHR&styles=default&tileMatrixSet=EPSG:3857&url=https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?%26request%3DGetCapabilities%26service%3Dwmts|
| — | — |
|CRS|EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator - Geprojecteerd|

WMS:

Citaat |Bron|contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:3857&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/jpeg&layers=Actueel_orthoHR&styles&url=https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wms/v1_0|
| — | — |
|CRS|EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator - Geprojecteerd|

@Allroads we hebben correcties uitgevoerd op de data-lagen van projectie EPSG:3857. Ik hoop dat het probleem is opgelost.

@rbhailal

JOSM
Het aantal pixel in het vierkant is nu hetzelfde.
Hiermee is de wmts scherpte toegenomen, gelijk aan, net waar je kijkt.
Locatie als bovenstaande voorbeeld.
De kleur per pixel is wisselend.
Schakelend tussen lagen is een verspringing waarneembaar.
EPSG:3857
wmts


wms


QGIS
EPSG:3857
Kijk ik in QGIS naar de layers bij een haaientand.
Dan heeft nu de WMTS meer pixels als de WMS.
WMS
12 pixels op een rij.


afbeelding
afbeelding

WMTS
Een keer zoveel op een rij.


afbeelding
afbeelding

QGIS en scherpte, ongeveer gelijk.
Kan niet zeggen dat WMTS met meer pixels, meer scherpte geeft, misschien wel minder.
Ook kijkend naar de schaduw van de bewegwijzeringspaal. (overcompensatie?)

Het grote verschil is er uit.