Verwijderen niet/nooit geleverde puntgeometrie uit BGT

In de BGT heb ik op dit moment ooit geimporteerde puntobjecten die nooit zijn geleverd aan de LV.

De puntobejcten worden door Beheer bijgehouden en gemuteerd.
Het is de bedoeling dat dit in de toekomst wordt overgeschoten vanuit BOR naar de BGT. (automatisch berichtenverkeer).
Ik wil dus op dit moment toewerken naar 1 waarheid voor wat betreft de data van de puntobjecten en de BGT opschonen.

Na een vergelijk met een download van de LV is mijn vermoeden juist en wil ik deze allemaal verwijderen. Maarr…

Helaas staan er ook nog een aantal die wel zijn geleverd maar dit zijn punten die door andere bronhouders aan ons zijn overgedragen.

Mag ik die ongestraft verwijderen?

1 like

Nee je moet geen objecten die anderen ooit hebben geleverd, zomaar weggooien.
Ook zij hebben wellicht koppelingen het een beheersysteem. Advies is om met hen contact op te nemen, mogelijk via een regio-overleg.

Wel kun je deze objecten filteren door naar de eerste 5 posities van het BGT-ID te kijken. Dit is de code van de bronhouder die het object heeft opgevoerd. (zie Basisregistratie Grootschalige Topografie Gegegevenscatalogus BGT 1.2)

1 like

Bedankt voor je antwoord Frank. Een bevestiging van mijn vermoeden.
De filtering had ik al gedaan en de contacten zijn er.
Nogmaals dank!

1 like