VIVET brengt status grote transformatorstations elektriciteitsnet in beeld

VIVET (Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie) stelt een nieuwe kaart beschikbaar met de naam Beschikbare Capaciteit Elektriciteitsnet. Deze WMS-service geeft informatie over de uitbreidingen van elektriciteitsstations van de regionale netbeheerders. Het gaat om transformatorstations van 25 kilovolt (kV) en groter.

Deze kaart geeft nog geen volledig beeld omdat niet alle actuele gegevens automatisch en volledig aangeleverd kunnen worden. Het doel is om de kaart volledig up-to-date te hebben in het 2e kwartaal van 2022. Uiteindelijk zal de Beschikbare Capaciteit Elektriciteitsnet een kaart zijn met een indicatie van de beschikbare transformatorcapaciteit en de geplande investeringen (3, 5 en 10 jaar) voor stations met een spanning van 25kV en meer. Kijk voor meer informatie over het gebruik van deze informatie op www.pdok.nl/datasets.

In diverse visualisaties zijn de stations met de actuele en toekomstige beschikbare invoer- en uitvoercapaciteit van het elektriciteitsnet te zien. Kijk op onderstaande links voor een preview of voor direct gebruik:

Preview: https://app.pdok.nl/reviewer/#/wms/https%3A%2F%2Fservice.pdok.nl%2Fkadaster%2Fnetcapaciteit%2Fwms%2Fv1_0%3Frequest%3DGetCapabilities%26service%3DWMS

WMS: Beschikbare capaciteit elektriciteitsnet WMS

Update 2e kwartaal 2022

De netbeheerders vinden het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens transparant te maken en te delen via de ingerichte platforms. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart met betrekking tot de beschikbare te contracteren capaciteit. Het is de bedoeling dat actuele data over de capaciteit en geplande investeringen op de onderstations in het 2e kwartaal van 2022 automatisch worden geüpdatet en beschikbaar gesteld via PDOK.nl.

Over VIVET

VIVET is een samenwerkingsverband van de vijf publieke organisaties CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en RWS, ondersteund door de ministeries EZK en BZK. Het doel van de samenwerking is om de informatie en gegevens die nodig zijn voor de energietransitie te bundelen en beschikbaar te stellen voor de partijen die daarmee aan de slag gaan.

Leuke data. Maar: Waarom nou weer alleen als WMS? Kan ik deze data ergens opvragen?

3 likes

Nog even niet, de netbeheerders lanceerden eerst de WMS. Ik geef je compliment en je verzoek door aan de data-aanbieder.

Dag Anouk,
Is er al iets meer bekend of er naast de WMS ook een WFS komt op termijn, of een ATOM downloadservice met de brondata?
Het zou ontzettend waardevol zijn als de data ook via een WFS of een ATOM downloadservice beschikbaar komt.

M.v.g.
Thijs de Vries

1 like

Beste Thijs, de vraag is neergelegd bij de netbeheerders maar ik veronderstel dat dit niet op heel korte termijn beschikbaar komt. Ik heb nog niets van hen vernomen. Maar, wel prettig dat je dit meldt via het forum en wij het verzoek hebben kunnen doorgeven!

Bedankt voor de snelle actie Anouk.
Ik ben benieuwd naar het antwoord.
Het antwoord van de netbeheerders wordt in deze thread geplaatst?

m.v.g.
Thijs de Vries

PDOK vraagt altijd aan data-aanbieders om via dit forum ook afnemers te bereiken. Soms vervullen wij deze rol :wink:

1 like

Hallo Thijs,

Welke data heb je precies nodig? ik heb het deel van de data die ik nodig had (met nogal wat moeite) uit de WMS weten te trekken.

Hallo,
We willen graag alle data hiervan ontsluiten. Omdat we graag actuele data hebben in ons datawarehouse, moeten we het periodiek geautomatiseerd kunnen verwerken. We willen er dus een ETL pipeline voor bouwen. Dat is problematisch met WMS in tegenstelling tot WFS.
Door het uitblijven van een reactie van de netbeheerders hebben we nu het idee om de gebieden in te tekenen en vervolgens centroids hiervan te gebruiken om de WMS op kwartaalbasis te bevragen zodat we de actuele waarden aan de gebieden kunnen koppelen.

Wat was jouw oplossing als ik vragen mag?

Groeten,
Thijs de Vries

Allereerst:

Ik ben ervan geschrokken hoeveel er tegenwoordig op zo’n wijze ontsloten wordt dat er maar heel weinig mee kan. Inderdaad vaak een wms zonder wfs, maar ook de beschrijving van de data ontbreekt te vaak of is te onvolledig. Sowieso is PDOK van 10.500 datasets in 2017 teruggegaan naar ca. 8500 nu. Zorgwekkende ontwikkelingen.

Ik heb daarom wat verschillende methoden ontwikkeld om alsnog iets van de data te maken, maar omdat ik niet wil dat bronhouders/pdok/het kadaster ook die mogelijkheden afsluiten wil ik die niet publiekelijk delen.

Je kan me het beste even mailen op michiel@hashtaggeodata.nl, dan neem ik je mee in hoe ik dat doe.

Wat zijn de zorgwekkende ontwikkelingen die je constateert? Misschien kan ik je gerust stellen?

Netbeheerders hebben je verzoek besproken en komen met een nieuwe versie. Dit traject wordt opgestart.

Dag Anouk,
Bedankt voor je terugkoppeling, en dat is super om te horen!
Heb je enige inschatting op welke termijn dit ongeveer beschikbaar zou kunnen komen?

Alvast bedankt voor je reactie.
m.v.g.
Thijs de Vries

Hallo Anouk,

Rond 2017 waren er 10.500 datasets te vinden op het NGR/PDOK. Een maandje of 2 geleden waren dat er nog maar 8500, toen ik net keek zelfs nog maar 8000! Dat is een, flink hard, dalende trend.

Daarnaast gebeurt het vaker en vaker dat data alleen nog maar in een WMS of Mapserverlaag ontsloten wordt. Zie ook de aanleiding voor dit hele topic. Eerder was dat zeker niet zo. Een WMS of Mapserver is alleen geschikt als achtergrondlaag of kleinschalige, visuele analyse. Voor een data-analyse zijn deze formats volledig ongeschikt.

Ik vind deze ontwikkelingen uiterst zorgwekkend en ook onverwacht. Men zou verwachten dat er juist meer en meer data beschikbaar zou worden. Als je dan nog meeneen dat een gedeelte van de data niet bruikbaar is (WMS/Mpaserver) en het huidige aantal van 8000 ‘overinflated’ zal zijn (ik bedoel daarmee: een deel daarvan is dezelfde dataset, maar dan voor het jaar 2017, 2018, 2019 etc, zo zijn het er in eens 5), dan blijft er plotseling best weinig over.

Ik ben bang dat je niet volledig bent in je analyse, maar dank voor je toelichting.

Ik heb nog geen concrete datum, maar zal dit, zodra bekend direct posten!
Een kleine aanvulling: vanuit het programma VIVET is het de bedoeling om een nieuwe WMS met ook een WFS en Atomfeed te ontsluiten en daarbij tevens de inhoud te voorzien van een update. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet en we veronderstellen dit voor de zomer te kunnen realiseren.

Ik stuur je even een persoonlijk bericht.

OK, dan maar hier: Ik geef onderbouwd aan dat er steeds minder data beschikbaar is/komt. Inmiddels staan er <8000 datasets op het NGR. Een antwoord als ‘Ik ben bang dat je niet volledig bent in je analyse, maar dank voor je toelichting.’ is op geen enkele manier behulpzaam en/of klantvriendelijk.

Ik heb via een privébercht op vriendelijke wijze gevraagd wat er aan mijn analyse niet zou kloppen, maar geen antwoord gehad.

Kan iemand mij wel vertellen wat er niet zou kloppen aan mijn analyse? Voorbeeld: Het NGR, sorteer op laatst toegevoegd en tel het aantal datasets dat dmv een WMS wordt ontsloten en tel vervolgens het aantal WFS linkjes.

Je onderbouwing is wel heel erg dun. Wat je hier aangeeft, is puur afgaand op aantallen. De redenen waardoor je minder aantallen ziet, neem je niet mee in je onderbouwing. Samengevoegde datasets, verouderde datasets, datasets van diverse gemeenten die inmiddels in een landelijke dataset zijn samengevoegd, een dataset die in WMS, TMS en WFS werd ontsloten waarvan de TMS versie uitgefaseerd is vanwege standaardisatie, al dat soort redenen waarom een dataset zou kunnen wegvallen neem je niet mee.
Het plaatje op basis van aantallen alleen is wel heel erg beperkt daardoor. Ook omdat je daarbij andere onstluitingen die er mogelijk zijn zoals (REST) Api’s , WMTS en dergelijke niet meeneemt.

Verder ben jij van mening dat WMS als ontsluiting niet nuttig is. En WMTS dan weer wel? Of ook niet?
AFgezien daarvan denk ik dat je daarbij wel in de minderheid bent, want velen vinden het wel nuttig (waaronder ikzelf). Dus wederom: puur tellen van het aantal WMS’sen en het aantal WFS’sen, en dan die getalletjes van elkaar aftrekken, is naar mijn mening maar een heel beperkte analyse, en geeft daardoor een vertekend beeld van wat er daadwerkelijk aan data word ontsloten.

chill. Maar bedankt voor je uitgebreidere antwoord, het eerdere antwoord gaf helemaal niets.

Wat betreft de mindere aantallen redenatie die je aanvoert:

  • verouderde datasets uitfaseren > deze zijn dus niet vervangen door actuelere versies
  • TMS/WMS/WFS verschijnen in als 3 versies van dezelfde dataset, dat TMS weggevallen is maakt dus niet uit voor het totaal aantal datasets
  • Zie hierboven: de andere ontsluitingen zijn dus ook meegenomen.
  • Van het CBS zijn bijvoorbeeld naast de wijken/buurten 2016 en 2017 inmiddels ook 2018 t/m 2022 beschikbaar, net als van andere datasets. Dit houdt het aantal datatsets op zich hoog, maar het aantal soorten datasets is dus nog steker verminderd dan het op het eerste gezicht lijkt.

Een wms of een wmts is geen nuttige data, alleen een nuttig plaatje. Je kan er niets op automatiseren/analyseren. Prima dat het voor de plaatjesbouwers nuttig is, een analist kan er bar weinig mee. Tenzij ik helemaal mis hoe je op basis van de WMS van Vivet (zoals in dit topic) op enige (realistische) wijze kan analyseren onder welk gebied jouw woonplaats valt bijvoorbeeld. Anders dan plaatjeskijken natuurlijk.