Waterschapsgrenzen IMSO

Als ik de IMSO Waterschapsgrenzen download dan krijg ik een GPKG. Als ik die inlees dan bevat de naam-property van de features extra karakters die er niet thuis lijken te horen. Er staan dan een linefeed en 4 spaties voor de naam, en nog wat whitespace-achtige karakters erna. Die zijn weliswaar makkelijk te verwijderen in de presentatie naar een gebruiker toe, maar eventuele SQL of WFS filters werken niet zoals verwacht.

Als je bijvoorbeeld alle hoogheemraadschappen wilt filteren, dan werkt het volgende niet:
`

naam like ‘h%’

`
want in de brondata zitten er nog extra karakters voor de naam.

Beste @Oscar,

Bedankt voor je melding. Het klopt inderdaad wat je aangeeft. Dit is niet juist.
We gaan ermee aan de slag. We zullen hier een bericht posten zodra het is aangepast in de service.

Beste Oscar,

Dank voor je melding en de scherpte. Wij gaan ermee aan de slag. Ik ben van het Waterschapshuis, Prorgamma Datastromen, en wij maken de GeoPackages. De inhoudelijke data is en blijft van de waterschappen, dus daar kan ik alleen maar melding van maken bij de waterschappen.

Ik ga twee dingen voor je in gang zetten;

  1. Wij gaan onze GeoPackage even controleren om ons ervan te verzekeren dat wij niet de oorzaak zijn van het ontstaan van de whitespaces.
  2. Ik ga een melding maken bij alle waterschappen dat zij even naar dit Veld kijken en zorgen dat dit goed gevuld is/ wordt.

Hallo Berend,

Bedankt voor de terugkoppeling. Naar aanleiding van de beschrijving was ik in eerste instantie erg blij met deze dataset, omdat het een goede stap lijkt in de richting van het samenvoegen van de bestuurlijke grenzen. Bij nader inzien ben ik echter enigszins teleurgesteld met deze, laten we zeggen, eerste versie. Ik ben momenteel namelijk niet echt overtuigd van de conformiteit en consistentie van de kenmerken en sommige kenmerken wil ik ook helemaal niet tegenkomen in een openbare dataset.

Is het wellicht een idee om deze dataset ook eens tegen de expertise van Geonovum aan te houden? Daarmee kunnen de Waterschappen dan weer op de figerende definities gewezen worden, en misschien kan er daarmee ook een centrale controle plaatsvinden op de gepubliceerde data. (Het zou vermoedelijk niet raar zijn die verantwoordelijkheid dan weer wel bij het Waterschapshuis te beleggen.)

Het is niet dat ik van de Geopolitie ben of zo, maar met een indicatie IMSO in de naam, gaan een aantal factoren natuurlijk wel een zwaardere rol spelen. Vandaar de suggestie.

Met vriendelijke groet,
Oscar

Hoi Oscar,

Ik heb een aantal zaken uitgezocht en een reactie op jouw bericht geschreven. Hierbij een korte uiteenzetting.

Voor jouw eerste opmerking “… omdat het een goede stap lijkt in de richting van het samenvoegen van de bestuurlijke grenzen.” wil ik je verwijzen naar de Bestuurlijke grenzen API. Hier zitten alle bestuurlijke grenzen van NL in, ook de waterschapsgrenzen. Wij leveren dezelfde grenzen aan voor deze API.

Jouw tweede opmerking: “Ik ben momenteel namelijk niet echt overtuigd van de conformiteit en consistentie van de kenmerken en sommige kenmerken wil ik ook helemaal niet tegenkomen in een openbare dataset.”
Het IMSO is (of was, toen wij deze set maakten) nog niet (voldoende) uitgekristalliseerd om volledige conformiteit en (formaat) consistentie na te streven.
Deze Documententatie is wel gebruikt in de opbouw van de set: Default)%20in%20samenhang%20bevraagd%20worden.
Maar we hebben onszelf inderdaad wat vrijheden toegestaan. Ik verwacht dat dit in de loop van de tijd (oa. door jouw opmerkingen) rechtgetrokken zal worden.

Wij doen bij hWh controle op de data van de waterschappen, voor de waterschapsgrenzen hebben wij nog geen IMSO controle(s) ingevoerd, maar jouw opmerkingen helpen erbij om dit wel te gaan doen.

Wij doen (heel) soms zelfs aanpassingen aan de data. Bijvoorbeeld voor INSPIRE. Omdat de waterschappen (nog) niet zelf hun ‘naam’ “goed” aanleveren, hebben wij voor INSPIRE een transormatie gebouwd die de officiële naam (niet de door het waterschap geleverde naam) aan het bestand toevoegt. Deze transformatie zit (zat) ook nog op de IMSO set en dat hoort niet.
Deze transormatie hebben wij er nu uigehaald. De naamgeving zal echter niet de ‘officiële naamgeving’ zijn, dus ik vermoed dat voor jou de kwaliteit achteruit zal gaan.

Dit maakt voor mij de boodschap richting de waterschappen wel beter.

Wij zijn tegelijkertijd bezig (oa. met BZK en het programma Zicht op Nederland) om voor de (vervanging van de) Bestuurlijke grenzen API de officiële naam uit het Register van Overheidsorganisaties (ROO) (via een Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie (TOOI) link) te halen. Zover zijn we echter nog niet.

Terugkoppeling op mijn eerdere bericht:

  1. Het klopt dat er witregels in het NAAM veld stonden. Ik heb de transformatie eruit gehaald, wij zullen alleen de namen laten zien die de waterschappen ons aanleveren.
  2. Zodra deze set gepubliceerd is, zal ik een bericht naar de waterschappen doen met het verzoek om hun ‘officiële naam’ op te nemen in het NAAM veld.

Eehm… Nee. Want in de Bestuurlijke Gebieden dataset die via PDOK word aangeboden, zitten alleen de gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens. En ook in de oude, end-of-life Bestuurlijke Grenzen dataset komen de waterschapsgrenzen niet voor.
Er is wel de aparte dataset Waterschappen Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd), maar die valt niet onder de bestuurlijke gebieden (wat, samen met de veiligheidsregio’s, naar mijn mening wel zou moeten, maar dat terzijde).

Soms zit er in een klein verschil van woorden een groot verschil van inhoud. Er is namelijk wel degelijk een “Bestuurlijke grenzen API” met daarin de waterschapsgrenzen. Die API ontsluit dus een andere dataset dan Bestuurlijke gebieden.
De Bestuurlijke Grenzen API is beperkt publiek beschikbaar. Een API-key aanvragen kan met een mail naar: dataplatform@kadaster.nl

1 like

Dit roept zo verschrikkelijk veel vragen op… Maar goed, dat terzijde.

In dat geval is het verstandig dat er direct bij te vermelden op een publiek toegankelijk forum zoals het Geoforum.
Want blijkbaar bestaan er dus minstens 4 versies van bestuurlijke grenzen/gebieden, waarvan er 3 te vinden zijn op PDOK, iets dat nogal onhandig lijkt in het kader van “meervoudig gebruik, enkelvoudige opslag”. En de naamgeving werkt dan ook niet mee…

Citaat Er is wel de aparte dataset Waterschappen Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd), maar die valt niet onder de bestuurlijke gebieden (wat, samen met de veiligheidsregio’s, naar mijn mening wel zou moeten, maar dat terzijde).

Deze grenzen ‘Administratieve Eenheden’ (Administrative Units) zijn dezelfde grenzen als de Bestuurlijke grenzen. In ieder geval voor de waterschappen. Voor de gebruiksvriendelijkheid hebben wij er een GeoPackage van gemaakt.

Deze grenzen zijn de bron voor Bestuurlijke grenzen API en worden óók gebruikt in het DSO. En ik snap de verwarring, hier wordt aan gewerkt.