Woonplaatsgrenzen in de BAG

Beste allemaal,
Het viel mij op dat (iets meer dan) enkele adressen gekoppeld zijn met een woonplaats waar ze niet in liggen. In Woonplaatsgeometrie valt bij een aantal woonplaatsen buiten Lands-, Provincie- en gemeentegrens is een vraag-antwoord set met relevante zaken ook voor mijn vraag.
O.a. wordt gesuggereerd om voor dergelijke verschillen een BAG terugmelding te doen.
Het zijn er echter wel wat veel, nl 2359, om dat stuk voor stuk te doen in de viewer.
Daarom mijn 1e vraag: is het mogelijk om een bulk-melding (bijv. per gemeente) te (laten) doen?

De 2e vraag is meer technisch.
Bij bovengenoemde uitwisseling was sprake van incidentele gaten in de woonplaats kaas, als ik het zo mag zeggen. Die heb ik nu helemaal niet kunnen vinden. Ik waardeer de kennelijk goede toestand van de dataset erg, en vraag me af:
Is dit centraal geregeld en zo ja, hoe? Een gebied verdeeld door grenzen is immers niet efficient of (met zekerheid) correct weer te geven als grenzende (multi)polygonen; een multilinestring netwerk lijkt me dan nodig, maar ik zie niet snel hoe die af te leiden uit polygon input van diverse bronnen.
Afijn, 2e vraag is pure nieuwsgierigheid, wel zou ik graag weten of deze topologische kwaliteit (geen gaten en geen overlaps) in de toekomst ook verwacht mag worden.

Hallo @janhec

We verwachten inderdaad niet dat je per geval een terugmelding doet in de BAG viewer. In situaties als deze is het mogelijk je bevindingen per e-mail te sturen naar bag@kadaster.nl.

Eventuele overlappingen en of gaten zijn op dit moment nog niet centraal te voorkomen. De landelijke BAG registratie is op dit moment een kopie van de verschillende gemeentelijke BAG registraties. We kunnen daarom bij wijziging op de registratie niet controleren op gaten of overlappingen. De verantwoordelijkheid hiervoor (en voor de onderlinge afstemming) ligt bij de gemeenten als bronhouder van de registratie.

We controleren overigens wel maandelijks welke adresseerbare objecten niet in de woonplaats liggen waaraan deze zijn gerelateerd. Deze objecten rapporteren we in het kwaliteitsdashboard zodat bronhouders de registratie kunnen verbeteren. De inhoud van deze rapportage is voor afnemers in te zien via https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag/bag-voor-afnemers/bag-kwaliteitsdashboard-voor-afnemers

Hallo @ PieterDijkstraBAG,
Dank voor het antwoord.
Terugmelding lijkt me dit geval minder nodig als jullie discrepanties tussen benoemde woonplaats en woonplaatsligging centraal al benoemen.
Correct? Het is immers het resultaat van een query die iedereen kan uitvoeren.
Voor het 2e punt:
De goede kwaliteit van de woonplaats geometrieen is dus al dan niet afgestemd toeval,
maar geeft toch de hoop dat dit blijvend is.

Om te voorkomen dat we langs elkaar heen typen:

We kijken niet naar de ligging van de woonplaatsen zelf, maar naar de ligging van objecten in deze woonplaats in combinatie met de administratieve relatie met deze woonplaats.

Prima, begrepen.
Valt samen met de splitsing in de vraag die ik probeerde aan te brengen.
Genoemde meldingen zouden gaan over verblijfsobjecten/ligplaatsen/standplaatsen met een administratieve woonplaats bepaald via nummeraanduiding (hoofd en neven refs), waarbij het object geografisch gesproken gelegen is in een andere woonplaats.
Die meldingen doe ik nu niet omdat ik begreep dat jullie die al maandelijks doen.

De woonplaatsgeometrieen zijn op dit moment voor mij geen reden tot melden, maar dat zal ik doen als ik (hinderlijke) overlap of gaten opmerk in de lappendeken.

:+1:

via www.verbeterdekaart.nl kan je dus terugmeldingen doen.
Bij de vraag-antwoord staat in het midden “Hoe kan ik meldingen in mijn eigen applicatie bekijken of melden?”

Vervolgens een uitleg over API key’s.
Afhankelijk van je expertise is het wellicht mogelijk om een Python-script te schrijven die via de POST-optie meldingen maakt.
Hoewel in het antwoordgedeelte alleen geschreven wordt over BGT en BRT meldingen, zal de BAG ook wel ondersteund worden denk ik?