AHN1 en AHN2 nu uitgefaseerd

Per 1 juli 2022 zijn de datasets AHN1 en AHN2 op verzoek van de data-aanbieder uit productie genomen. Eerdere communicatie hierover vindt u hier.

Als u de data van het Algemeen Hoogtebestand Nederland wilt gebruiken, verwijzen wij u graag door naar de AHN3. Meer informatie over deze dataset, treft u hier aan.

Bedankt voor de melding. Is er nu nog een publieke WCS service voor de AHN1/2 (DEM en DTM) beschikbaar? Of, als alternatief, de ruwe data als geotiff?

Hier zou ik ook erg benieuwd naar zijn. Eerdere berichtgeving hintte er wel op dat de data via een andere weg beschikbaar zou zijn, echter heb ik het nog niet kunnen vinden.

AHN 2 en 3 zijn te downloaden via de AHN website: Distributie | AHN

Rechtstreekse links:
AHN2 download
AHN3 download

Let op: voor AHN1 is zo te zien geen aparte link, maar (heb het niet getest!) het lijkt er op dat als je klikt op een kaartblad in 1 van beide kaart apps, dat je ook linkjes krijgt naar de downloads van AHN1!

Beetje vaag daar. Op de pagina van de AHN wordt aangegeven dat het wordt gedistribueerd via PDOK maar de links naar AHN 2 en 3 verwijzen naar een ArcGIS omgeving met een kaart. De download links naar de afzonderlijke tegels verwijzen weer naar nationaal georegister maar geven een 404.

In een ander topic wordt aangegeven dat men bezig is met een nieuwe download locatie:

Hopelijk komt er wat meer duidelijkheid. Nu staat overal iets en veel links werken niet meer.

Ah. dat is teleurstellend, ik had de links niet getestā€¦

Als ik echter naar de AHN Viewer ga (AHN Viewer | AHN), dan kun je daarin via de Layerlist de laag ā€œAHN1, 2 en 3 - Downloads per kaartbladā€ aanzetten. Daar krijg je dan linkjes die wel een zipje op mijn laptop neerzetten.
Ook te bereiken via https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Mee eens, dit is niet echt gebruikersvriendelijk zoā€¦

Ik begrijp dat het allemaal wat onduidelijk is en we zijn bezig om zo snel mogelijk het AHN1 en AHN2 weer beschikbaar te stellen. Wat de zaak bemoeilijkt is dat de AHN website al een tijdje niet meer kan worden bijgewerkt ivm aflopen van het contract. We kunnen daar dus niet de actuele zaken communiceren.
Per 1 juli is alleen het laatste landsdekkende bestand (momenteel AHN3) via PDOK beschikbaar. Alle andere versies zijn inmiddels naar een andere server overgebracht maar er zijn problemen met het uitserveren van de services. Omwille van de omzetting op het NGR moesten ook de tot voor kort openbaar beschikbare bestanden via de RWS dataruimte worden verwijderd. In verband met vakanties kan ik op dit moment niet navragen wat de stand van zaken is.
Zoals al opgemerkt kunnen (als het goed is) via de AHN viewer het AHN1, AHN2 en AHN4 als download wel benaderd worden.
Ik hoop volgende week meer te weten over de lokatie van de services.

5 likes

Super dat AHN1 en 2 weer te downloaden zijn, en de nieuwe links overzichtelijk op de kaart staan.

Twee kleine observaties met betrekking tot de nieuwe links: de links ā€˜maaiveld AHN2 0,5 m, opgevuldā€™ verwijzen nog naar de oude locatie en de links naar de puntenwolk van AHN1 (beide delen) werken niet (404).

1 like

Dank voor de terugkoppeling, ik ga het even melden!
Het verschil tussen opgevuld en niet-opgevuld bij het AHN2 is overigens minimaal: het betreft alleen de enkele cellen die door een ongunstige configuratie van punten niet gevuld zijn, dus die twee datasets zijn uitwisselbaar.

2 likes