Data in de loop en licenties, beheerder database, verantwoordelijkheid

Data in de loop, terugkerende data vanuit je eigen organisatie die dan een andere licentie heeft.

Voorbeeld:
BGT, bij wet “Wet basisregistratie grootschalige topografie” bepaald dat bronhouders het moeten aanleveren.
Bronhouder gaat aan het werk, bekijkt zijn eigen reeds ingewonnen data of wint opnieuw data in, gebruikt veelal programma’s van derden. Lijnt uit, vergelijkt, visualiseerd, bijvoorbeeld met de Luchtfoto HR (CC-BY-4.0) Die licentie kan makkelijk onder in een hoek staan van de viewer (wellicht gebruikmakend van Openlayers/Leaflet).

De data voor upload naar BGT/Kadaster in beheer van de bronhouder, de bronhouder is dataontwikkelaar en kan dus zelf de data licentie bepalen, veelal zegt men “BGT data” eigenlijk bedoeld men data “voor BGT”, let op “voor”, je kan er elke willekeurige werknaam aan geven. Pas bij upload wordt het “BGT data” en Kadaster verzameld, hangt er de CC-BY-4.0 licentie aan, geeft de mogelijkheid van download, visualiseert het door middel van uit te geven layers WMTS.

Nu maken de bronhouders in hun gebruikte programma’s gebruik van deze layers en zijn dan verplicht zich te houden aan de CC-BY-4.0 licentie. Onder in een hoek van hun viewer (derde partij), dan wordt men er gelijk op geattendeerd.

Binnen de bronhouders organisatie, wordt op vele manieren gebruik gemaakt van deze geografische data.
Plannen, aanbestedingen, besluiten. Op veel plaatsen komt een plaatje terug (screenshot, gedeeltelijk scherm) met als achtergrond BGT en ook Luchtfoto HR. CC-BY-4.0

Een verkeersbesluit, met tekening, kom terecht bij Officiële bekendmakingen Verkeer. Beheerd door KOOP

Zo komt het plaatje met achtergrond CC-BY-4.0 ook terecht bij de journalistiek, de plaatselijk krant, en neemt het plaatje over.
Uitgaande dat het vrij te gebruiken is, geen naamsvermelding noodzakelijk is, tenzij …
Immers KOOP, Officiele Bekendmakingen geeft aan:

Kan ik de publicaties op officielebekendmakingen.nl hergebruiken?

Externe link:Artikel 11 van de Auteurswet bepaalt dat er geen auteursrecht rust op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd. Dit betekent dat deze informatie vrij mag worden hergebruikt, tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven.

" tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven."
De crux is, wordt het gedaan?

Reactie schriftelijke mail:

Naar aanleiding van uw vraag over het (her)gebruik van kaartmateriaal dat op de website zoek.officielebekendmakingen.nl staat, kan ik u het volgende meedelen.
Het kaartmateriaal dat door onze software wordt gebruikt is vrij te gebruiken. Kaartmateriaal dat in een publicatie van bijvoorbeeld een verkeersbesluit is opgenomen, is ook vrij te gebruiken, omdat alle officiële publicaties vrij te (her)gebruiken zijn. De aanleveraar van een publicatie, bijvoorbeeld de gemeente, moet bij het gebruik van kaartmateriaal er rekening mee houden dat alles open data is.

Open data, men denkt vaak, vrij te gebruiken/Public Domain eigenlijk bedoeld men open licentie, maar er is ook met beperkt gebruik, licentie keuze

Hiermee aangevende hoe het door werkt binnen de Overheid en daarbuiten.
Als het Kadaster CC-BY-4.0 toe past en wat de verplichtingen gevolgen zijn in de keten.

Reactie schriftelijk aan mij: Officiële bekendmakingen.

Als u twijfelt over een kaartje in een publicatie van een gemeente, zoals in uw voorbeeld van de gemeente XXXX, dan raad ik u aan om na te vragen bij deze gemeente hoe ze dat geregeld hebben.

Dit wierp bij mij de vraag op:
In hoeverre zijn database beheerders verantwoordelijk voor de inhoud van hun database en de uitlevering daarvan? Hebben ze een controlerende taak om, bijvoorbeeld Gemeenten er op aan te spreken dat de CC-BY-4.0 verplichtingen niet goed worden doorgevoerd.

Als je daar dan een melding van maakt.

Het zelfde speelt bij Ruimtelijke plannen. Kadaster.
Schriftelijk mail:

Voor Ruimtelijkeplannen.nl geldt dat het open data betreft. RPnl is de Landelijke Voorziening waaraan alle betrokken overheidsorganisaties verplicht hun ruimtelijke plannen in de vorm van open data beschikbaar moeten stellen. Dit is ook vastgelegd in wet- en regelgeving (Wro) met bijbehorende RO-Standaarden. De informatie is dan ook voor/door iedereen vrij beschikbaar en te gebruiken. Ruimtelijkeplannen.nl maakt hiervoor geen gebruik van aanvullende licenties. Bronvermelding is ook niet verplicht.

In hoeverre is het gebruik van CC-BY-4.0 nog houdbaar?
Is het meer een marketing iets geworden.
Als binnen de keten niet aan de verplichtingen wordt voldaan.

Als de keten het wel correct wil invoeren heeft men goede tools nodig.
Watermerk en/of de goede tekst.

Met dit stuk probeer ik de problematiek aan te geven.
Waar ik zelf tegenaan loop, hoe doe ik het goed.

1 like

Ik ben het ook wel met je eens met de ‘stelling’ of CC-BY-4.0 dan wel de juiste licentie is die nu dan aan de luchtfoto’s, BGT (dataset) hangen (en mogelijk andere dataset). Misschien een vraag voor @Mart_PDOK en @alexander_maljaars wat toen der tijd de rede motivatie is geweest vanuit LVB of LV-BGT om deze te kiezen?

Zeker als ik lees/interpreter dat deze licenties beter geschikt zijn voor “creatief” werk (muziek, literatuur, enz…) en dat software minder geschikt is en waar we het hier voornamelijk hebben over open-data waar andere licenties “beter” bij passen zoals Creative Commons — CC0 1.0 Universal of Creative Commons — Public Domain Mark 1.0 ? Zeker als we het hergebruik van deze open-data willen promoten/faciliteren.